Wetenschappers krijgen regelmatig te maken met bedreiging, intimidatie en haatreacties. Daarom lanceerden de Universiteiten van Nederland (UNL), NWO en KNAW op 7 november het platform WetenschapVeilig. Op deze website (www.wetenschapveilig.nl) kunnen wetenschappers die bedreigd of geïntimideerd worden 24 uur per dag terecht voor hulp. UNL-voorzitter Pieter Duisenberg: “Wetenschappers vervullen een cruciale maatschappelijke functie. Het is ontoelaatbaar dat zij in hun werk te maken krijgen met bedreiging, intimidatie en haatreacties. De impact hiervan op onze mensen is heel erg groot en we zien de bedreigingen als een aanval op de academische vrijheid. Met WetenschapVeilig willen we onze wetenschappers zo goed mogelijk steunen.”

Het primaire doel van WetenschapVeilig is om wetenschappers die te maken hebben met bedreiging of agressie, zo snel mogelijk bij de juiste hulp binnen hun instelling te krijgen.

Melding doen

Veel universiteiten hebben speciale teams met veiligheidsspecialisten, HR-medewerkers, juristen, communicatiemedewerkers en andere experts om wetenschappers bij bedreiging en intimidatie bij te staan. Met het nieuwe meldpunt hopen instellingen het voor bedreigde wetenschappers gemakkelijker te maken de hulplijnen binnen hun instelling te bereiken. Wetenschappers kunnen op wetenschapveilig.nl een melding doen, die beveiligd wordt doorgestuurd naar hun werkgever. De werkgever neemt binnen één werkdag contact op met de melders, om te kijken welke hulp passend en mogelijk is. Daarnaast is er ook een 24/7 meldkamer waar wetenschappers in geval van urgentie telefonisch terecht kunnen. Op de website zijn ook nuttige adviezen te vinden voor wetenschappers, werknemers en werkgevers. De universiteiten en deelnemende instellingen monitoren de meldingen die via WetenschapVeilig binnenkomen. Zij gaan ook intensiever samenwerken en hun expertise rond dit thema delen.

Democratische waarden

De afgelopen jaren is helaas gebleken dat het hard nodig is om maatregelen te nemen om wetenschappers beter te beschermen en te ondersteunen. Online haatberichten, fysieke bedreigingen en intimidatie aan huis: te veel wetenschappers krijgen er mee te maken. Duisenberg: “Onze democratische waarden worden aangetast als wetenschappers zich hierdoor niet meer in het publieke debat kunnen mengen.” Vorig jaar namen alle universiteiten al gezamenlijk stelling: zo wordt er onder meer standaard aangifte gedaan bij bedreiging, geweld, stalking en inbraak.

Lancering

De officiële lancering van WetenschapVeilig vindt op 7 november plaats in het bijzijn van wetenschappers en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie van OCW ondersteunt het platform. WetenschapVeilig is er voor iedereen die verbonden is aan een van de deelnemende organisaties.

> Naar het platform Wetenschap Veilig