In Nederland is het de normaalste zaak van de wereld dat kinderen leren om veilig te vrijen.Dat is helaas niet overal op de wereld het geval.

Meisjes die gedwongen worden om te trouwen met oude mannen, hiv/aids-infecties, ongewenste (tiener)zwangerschappen; in een reeks van ontwikkelingslanden zijn dit veelvoorkomende alledaagse problemen. Ze leiden tot zowel groot individueel leed als economische schade, omdat jongeren zich niet kunnen ontplooien. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): ‘Als jonge mensen hiervan het slachtoffer worden, betekent dat een streep door hun toekomst’. Om jongeren weerbaarder te maken gaat de minister nieuwe partnerschappen aan met Nederlandse NGO’s. In totaal is de komende vijf jaar 215 miljoen beschikbaar.
In Nederland is het de normaalste zaak van de wereld dat kinderen leren om veilig te vrijen. ‘We hopen dat onze kinderen op een vertrouwde manier hun eigen seksualiteit kunnen ontdekken. Met de partner van hun keuze en in een tempo dat bij ze past. Helaas is dat in deze wereld nog lang niet overal mogelijk. Meisjes worden op steeds jongere leeftijd gedwongen te trouwen met een volwassen man. Jongeren beginnen aan seks zonder te weten wat voor gevaren zij op hiv en andere soa’s lopen. Ik wil dat tegen gaan. Daarom investeren we fors op deze thema’s.’
Nederland speelt internationaal een voortrekkersrol als het gaat om de relatie tussen seksuele gezondheid en ontwikkeling. Ploumen: ‘Onze pragmatische aanpak krijgt veel waardering. Onze partners hebben bewezen een belangrijke rol te kunnen spelen bij het aankaarten van taboeonderwerpen. In 2014 bereikten Nederlandse programma’s meer dan 11,5 miljoen jongeren met informatie over seks, hiv en zwangerschap en voorbehoedsmiddelen en begonnen 1,3 miljoen mensen met een behandeling tegen hiv.’
Om seksuele en reproductieve rechten (SRGR) te bevorderen -in het bijzonder die voor jongeren- gaat het ministerie van Buitenlandse Zaken zeven partnerschappen aan met Nederlandse allianties. Deze worden geleid door het Aidsfonds, Cordaid, Plan Nederland, Rutgers, Save the Children, Stichting Kinderpostzegels en Terre des Hommes. Aan de selectie ging een zorgvuldige beoordeling vooraf door experts van binnen en buiten het ministerie.