De normcommissie Steriliseren & Steriliteit volgt internationale normontwikkelingen en geeft nationale input. Deze documenten gaan onder andere over verpakkingsmaterialen, basisinformatie over steriliseren en steriliteit en transport van steriele hulpmiddelen. Alle belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor deze normcommissie.

In 2019 is de commissie gestart met de afspraak om nationale documenten in lijn te brengen met normontwikkeling en een projectmatige aanpak te hanteren. Op die manier wordt er efficiënter gewerkt. Verschillende belanghebbende partijen maken deel uit van de normcommissie ‘Steriliseren & Steriliteit’ en toetsen de inhoud  aan de actualiteit. NEN coördineert dit proces. Deelname aan de normcommissie is mogelijk voor alle belanghebbende partijen op het gebied van sterilisatie van medische hulpmiddelen.

Onderwerpen 2020
In 2020 staan de volgende onderwerpen op de agenda om uit te werken:
– ‘De nauwkeurigheid van meetsystemen’
– ‘Ultrasoonreinigings-baden’
– ‘Houdbaarheid van gesteriliseerde medische hulpmiddelen in instellingen’
– ‘Het dossier van een gesteriliseerd medisch hulpmiddel’
– ‘Aanschaf en onderhoud van apparatuur voor de CSA’
Werkt u met deze documenten en/of wilt u hierover meepraten? U bent welkom om deel te nemen aan de projectgroep(en) die aan deze onderwerpen werken binnen de normcommissie Steriliseren & Steriliteit.

NEN Connect pakket Steriliseren & steriliteit
De nationale documenten maken deel uit van het NEN Connect pakket Steriliseren & Steriliteit. Dit pakket bestaat ook uit Europese normen over steriliseren en steriliteit. Meer informatie NEN Connect Steriliseren & Steriliteit

Meer informatie
Voor informatie over deze normcommissie of over het normalisatieproces: Saliha Lalout, Consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.