Medical Delta - staatsieportret van de nieuwe hoogleraren

Op 2 november zijn negen hoogleraren gelijktijdig geïnaugureerd als ‘Medical Delta hoogleraar’ bij de Universiteit Leiden, het LUMC, de TU Delft, Erasmus Universiteit en/of het Erasmus MC. Zij combineren technologie en gezondheidszorg in hun hoogleraarschap, met een aanstelling bij tenminste twee van deze vijf academische instellingen.

Medical Delta is een samenwerkingsverband tussen de genoemde academische instellingen en vier Zuid-Hollandse hogescholen. Doel is om technologische oplossingen voor duurzame zorg te realiseren.
De negen hoogleraren hebben een onderzoeksloopbaan op het grensvlak van gezondheid en technologie. De officiële inauguratie volgt op benoemingen in 2020 als Medical Delta hoogleraar. Tijdens de inauguratie presenteerden de hoogleraren hun onderzoek en beantwoordden zij vragen van jonge onderzoekers.

De hoogleraren en hun onderzoeksdomeinen

 • Prof. dr. Andrea Evers (Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit) – bevordering gezonde maatschappij
 • Prof. dr. Natasja de Groot (Erasmus MC, TU Delft) – diagnostiek hartritmestoornissen
 • Prof. dr. ir. Jaap Harlaar (TU Delft, Erasmus MC, LUMC) – biomechanica van het
 • bewegen en precisiediagnostiek bij artrose
 • Prof. dr. Mischa Hoogeman (Erasmus MC, TU Delft) – fotonen en protonen ter
 • bevordering van protonentherapie
 • Prof. dr. Gerjo van Osch (Erasmus MC, TU Delft) – het maken van kraakbeen
 • Prof. dr. ir. Marcel Reinders (TU Delft, LUMC) – computeralgoritmen voor
 • de analyse van moleculaire data
 • Prof. dr. ir. Wouter Serdijn (TU Delft, Erasmus MC) – bio-elektronica in
 • medisch onderzoek
 • Prof. dr. Marco van Vulpen (LUMC, TU Delft en Erasmus MC) – protonentherapie
 • Prof. dr. Andrew Webb (LUMC, TU Delft) – beschikbaarheid medische beeldvorming

>  Klik hier voor meer onderzoeksinformatie van de negen Medical Delta hoogleraren

Houdbaarheid van kwaliteit zorgstelsel

De houdbaarheid van het zorgstelsel staat onder druk, zo concludeerde de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in een onlangs verschenen rapport. Nederlanders gebruiken steeds meer en duurdere zorg. Als deze ontwikkeling aanhoudt, verdrievoudigen de zorgkosten in de komende veertig jaar. En dan moet één op de drie mensen in de zorg werken, vergeleken met één op de zeven nu.

“Technologische oplossingen kunnen een deel van de zorglast wegnemen en de kwaliteit van zorg verbeteren,” zegt prof. dr. Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta. “Mits er goed wordt samengewerkt tussen wetenschappelijke disciplines en tussen de wetenschap en de zorgpraktijk. De negen Medical Delta hoogleraren die vandaag officieel geïnstalleerd werden, laten zien dat het kan. Of het nu gaat om preventie, om het eerder stellen van de juiste diagnose, om de bestrijding van volksziekten als artrose of kanker of om de gezondheid van bevolkingsgroepen te verbeteren: technologie kan een belangrijke rol spelen wanneer de arts en ingenieur elkaar goed verstaan.”

Interdisciplinair onderzoek

Sinds de oprichting in 2006 heeft Medical Delta drie keer professoren benoemd tot ‘Medical Delta hoogleraar’. Voor hun benoeming kregen de hoogleraren twee of meer aanstellingen bij de vijf aangesloten academische instellingen en nemen zij zitting in de Wetenschappelijke Raad van het samenwerkingsverband. In totaal zijn er 22 Medical Delta hoogleraren. In die hoedanigheid doen zij interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van technologie en gezondheidszorg en zijn zij ambassadeurs voor samenwerking op het gebied van medische technologie.

Over Medical Delta

Medical Delta is een interdisciplinaire samenwerking van meer dan 350 wetenschappers van Erasmus Universiteit, Erasmus MC, TU Delft, LUMC, Universiteit Leiden en hogescholen. Samen met bedrijven en overheden werken zij aan technologische oplossingen voor de zorg. Dit doet Medical Delta met vijftien interdisciplinaire wetenschappelijke programma’s en met praktijkgerichte field- en living labs. Medical Delta vormt hiermee de spil van het Health & Technology ecosysteem in Zuid-Holland en daarbuiten.

Meer informatie

https://www.medicaldelta.nl

 

>  Lees meer nieuws op FMT Gezondheidszorg