Op donderdag 24 januari, tijdens de E-health week, organiseert NEN in samenwerking met Nictiz, Vitaal Thuis en WDTM een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een keurmerk voor ‘slimme zorg thuis’. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de ideeën en de mogelijkheden om deel te nemen aan het ontwikkelingsproces van het keurmerk.

In 2014 is op initiatief van VitaValley het programma Vitaal Thuis gestart. Vitaal Thuis heeft als doel mensen in staat te stellen thuis de zorg te ontvangen die zij nodig hebben. Digitale innovatie en de inzet van thuiszorgtechnologie zijn hierbij belangrijke pijlers. Belanghebbende partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben binnen Vitaal Thuis gewerkt aan gezamenlijke specificaties.

Gewaarborgd vertrouwen noodzakelijk

De specificaties worden doorontwikkeld tot een complete set van heldere, toetsbare kwaliteitscriteria. Het ontbreken daarvan belemmert de brede toepassing van thuiszorgtechnologie. Een keurmerk kan helpen deze helderheid wel te verschaffen.

Start met telemonitoring

We beginnen met criteria voor telemonitoring op het gebied van thuisdialyse, chronisch hartfalen en COPD; relevante toepassingen in de beweging naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Het uiteindelijke doel is om het keurmerk toepasbaar te maken voor allerlei toepassingen van thuiszorgtechnologie.
Het te ontwikkelen keurmerk vult de bestaande WDTM ketenkeurmerken op het gebied van ‘Personenalarmering’ en ‘Toegang tot Zorgwoningen’ aan.

Informatiebijeenkomst

Het keurmerk komt tot stand in een open en transparant proces, waaraan in beginsel elke partij, met een belang of expertise, mee kan doen. Als u belangstelling heeft voor het traject kunt u zich vóór 17 januari 2019 aanmelden voor de eerste bijeenkomst op 24 januari 2019 via deze link. Deelname aan de informatiebijeenkomst is kosteloos.

Meer informatie

Meer informatie over de informatiebijeenkomst? Neem contact op met Kars Jansen, consultant Zorg & Welzijn, e-mail zw@nen.nl.