Foto: Rodnae Productions / Pexels.com

De normen NEN-EN 12183 ‘Met de hand aangedreven rolstoelen – Eisen en beproevingsmethoden’ en NEN-EN 12184 ‘Elektrisch aangedreven rolstoelen, scooters en bijbehorende laadapparaten – Eisen en beproevingsmethoden’ zijn recentelijk herzien.

Beiden normen zijn inmiddels gepubliceerd. De leden van de Nederlandse normcommissie Rolstoelen hebben actief deelgenomen aan deze herziening.

De wijzigingen

De normen zijn op een aantal punten aangepast. In beiden normen zijn relevante delen van de EN 12182:2012 overgenomen. Ook zijn er aanscherpingen van testmethodes en eisen met betrekking tot stabiliteit en constructieve duurzaamheid gedaan en is er een aanvulling gedaan op de testmethode voor de brandveiligheid.

Bij NEN-EN 12183 heeft er daarnaast nog een wijziging in de scope plaats gevonden met betrekking tot het gebruikersgewicht en het type rolstoelen. Er is een overzicht toegevoegd waarin voor specifieke rolstoelen wordt aangegeven of de algemene eisen wel of niet van toepassing zijn. De complete lijst met wijzigingen is te vinden in de Annex G.

Bij NEN-EN 12184 is ook een wijziging in de scope gedaan. Deze heeft betrekking op het gebruikersgewicht, de snelheid en het type rolstoelen. In deze norm is een overzicht toegevoegd waarin voor “hybride” rolstoelen wordt aangegeven of de algemene eisen wel of niet van toepassing zijn.  Naast bovengenoemde aanscherpingen, is er ook een aanscherping van testmethodes en eisen met betrekking tot snelheid gedaan. De complete lijst met wijzigingen is te vinden in de Annex H.

Meer informatie en meepraten

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Roesja Zwartjens, Projectmedewerker, telefoon (015) 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl. Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Rolstoelen’ streeft naar het vergroten van de veiligheid en kwaliteitsbeheersing voor rolstoelen.

Bron: Persbericht