NEN-norm-kwaliteit

NEN heeft op 2 mei 2022 de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8097:2022 ‘Medische Voedingseenheden – Eisen voor kwaliteit en veiligheid’ gepubliceerd. De NTA geeft eisen aan en specificeert de aandachtspunten voor medische voedingseenheden die in fabrieken zijn vervaardigd of ter plaatse uit onderdelen zijn samengesteld.

NTA 8097:2022 geeft eisen voor het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van medische voedingseenheden. Deze gelden gedurende de levensduur van het ontwerp, de bouw, de plaatsing, de vrijgave voor gebruik, het onderhoud, de modificatie en het buiten gebruik stellen. Een medische voedingseenheid is een verzamelnaam voor systemen in de zorg, die tot één systeem zijn samengevoegd, en worden ingezet bij de behandeling en zorg van een patiënt. Denk hierbij aan elektra, data, verlichting, medische gassen, communicatie, watersystemen en/of afzuiging voor anesthesie of rookgassen.

Norm voor medische voedingseenheden

Norm NEN-EN-ISO 11197 stelt eisen aan medische voedingseenheden zoals pendels en bedwandpanelen. Deze norm is het uitgangspunt voor de NTA. De norm is bedoeld voor hen die betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw, de periodieke inspectie, het testen en het onderhoud van medische voedingseenheden. Zorginstellingen kunnen deze norm ook toepassen.

Deze NTA is van toepassing op de volgende medische voedingseenheden:

  • pendels, zuilen, bedwandpanelen, gootsystemen, wandsystemen, brugsystemen en opstellingen zoals meubels. Dergelijke systemen en meubels komen voor in operatiekamers, intensive en medium care of spoedeisende hulp en verpleegafdelingen;
  • bedwanden in behandelcentra, thuiszorg en hospices.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Evelyn Noordam-Haagmans, consultant Zorg en Welzijn, telefoon (015) 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Belanghebbende partijen kunnen meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied. De expertgroep ‘Medische Gassen en Vacuümdistributiesystemen’ houdt zich hiermee bezig. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar zw@nen.nl.