498609871

NEN organiseert op 30 maart 2017 een symposium over ‘Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2017?’ Voor 2008 is er een aantal incidenten voorgevallen. Hierdoor is er een circulaire opgesteld. Hoe staat men er nu in? Wordt er preventief gewerkt en is de circulaire geïmplementeerd of is het wachten op het volgende incident? Wat is de rol van de norm ISO 7396-1 in deze context? Weet het veld wat er is veranderd in de nieuwe norm? Tijdens het symposium wordt hier aandacht aan besteed en kijken we vooruit.

Doelgroep
Iedere belanghebbende partij is welkom. Het symposium wordt georganiseerd om ziekenhuisapothekers, installatietechnici, onderhoudstechnici, klinisch fysici, biomedisch technologen en fabrikanten/leveranciers te informeren over de laatste stand van zaken op het gebied van medische gassen.

Datum, tijd & locatie
Donderdag 30 maart 2017 bij NEN in Delft, van 10.30 tot 16.30 uur, met aansluitend een netwerkborrel

Kosten
Deelname aan deze informatiebijeenkomst: € 245,- (dit is inclusief NEN-EN-ISO 7396-1). Deelname exclusief de norm: € 195,–.
Leden van de expertgroepen medische gassen ontvangen 25% korting op beide opties.

Programma

10.15 uur        Inloop met koffie

10.40 uur        Opening en welkom door dagvoorzitter

10.50 uur        Overzicht over de ontwikkelingen medische gassen

Miriam Siemeling, Flevo ziekenhuis

 11.10 uur        Verslag van TNO veld onderzoek medische gassen

                       Stefan van Heumen & Roberto Traversari, TNO

11.30 uur        Nieuwe norm 7396-1 2016: wat is nieuw?; een GAP analyse

Piet van Harten, Combigas

 11.50 uur        De noodzaak, nut en  ongemak van normen, waarden, convenant en richtlijnen

                       Jos Kraus, AMC

 12.10 uur        Lunch

13.10 uur        Expertgroepen Medische gassen: taak, rol, website en hét platform voor vragen!

Saliha Lalout, NEN

13.30 uur        Verwisseling van Medische lucht en zuurstof bij de patiënt; een kunstfout?

Puck Westerveld, LNAG

 13.50 uur        Nieuwe Nederlandse Norm over slide index; de NEN 7788

                       Jessica Wilms, Medicare

14.10 uur        Pauze

14.30 uur         Ronde tafel conferentie: – en wat betekent dit nu allemaal voor mijn ziekenhuis/bedrijf?

15.30 uur         Vertaling van de ISO 7396-1

Onder leiding van de dagvoorzitter

16.00 uur         Afronding en netwerkborrel

Bron: NEN