Nictiz heeft een overzicht gepubliceerd van de opties die artsen hebben voor het delen van medische gegevens met hun patiënten.

Steeds meer zorggebruikers willen online hun medische gegevens kunnen inzien. Zorgaanbieders staan voor de keuze of en hoe ze zorggebruikers deze inzage gaan bieden. Om zorgaanbieders hierbij te helpen, biedt deze publicatie een overzicht van beschikbare producten (patiëntportalen) en de bijbehorende functionaliteiten. Het overzicht is gebaseerd op een markscan die Nictiz heeft uitgevoerd.
In totaal zijn er 34 patiëntportalen opgenomen in het overzicht. De functionaliteiten en bestaande koppelingen met medische systemen zijn inzichtelijk gemaakt. Het gaat hierbij specifiek om koppelingen met ziekenhuis-, apothekers-, keten- of huisartsinformatiesystemen. Uit de markscan blijkt dat er een groot aanbod van patiëntportalen met een divers aanbod aan functionaliteiten beschikbaar is, maar dat ook een aantal zaken nog extra aandacht nodig hebben. Download de publicatie.

Bron: Nictiz