Nieman-TVVL-kennispartner
Marc van Bommel, directeur Nieman Groep (links) en John Lens, algemeen directeur TVVL ondertekenen de Kennispartnerovereenkomst (Foto: TVVL)

De Nieman Groep, adviesbureau in de installatiebranche, heeft haar rol als kennispartner van vereniging TVVL, het Platform voor mens en techniek, voor de komende drie jaar verlengd. Nieman is samen met TVVL en Duurzaam Gebouwd één van de drijvende krachten achter het onlangs opgerichte Gilde van Verduurzamers.

Nadat de Nieman Groep al lange tijd intensief betrokken was bij de vereniging TVVL als actief lid gaf de organisatie eind 2015 een nieuwe richting aan deze samenwerking door zich aan te sluiten bij de TVVL Kennispartners.

Duurzame leefomgeving

John Lens, algemeen directeur TVVL: “Nieman is intensief betrokken bij het ontwikkelen en organiseren van branche gerelateerde cursussen en zij leveren een actieve bijdrage aan kennisdeling en kennisoverdracht bij TVVL-evenementen en daarbuiten. Wij zijn dan ook erg blij met de ondersteuning die Nieman op vele vlakken aan onze missie biedt om een substantiële bijdrage te leveren aan de duurzame leefomgeving van overmorgen.”

Complexe bouwvraagstukken

Marc van Bommel, directeur Nieman Groep: “Nieman en TVVL zijn als bedrijf en vereniging beide rondom kennis georganiseerd.” Zo organiseert TVVL bijeenkomsten, cursussen en is ze een aanjager in kennisontwikkeling, vertelt hij. En lost Nieman vanuit specialistische vakkennis complexe vraagstukken op in de bouw en deelt ze deze kennis via de Nieman Academie met de branche. Van Bommel: “Wij kijken ernaar uit om de komende drie jaar weer samen op te trekken en de technische uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”

Kennispartners

TVVL Kennispartners zijn koplopers in de sector die innovatie vooropstellen en actief kennis delen, maar die ook een actieve rol pakken op hun vakgebied om ontwikkelingen aan te jagen. Daarnaast zetten zij zich in voor kennisontwikkeling en -verspreiding onder hun werknemers.

Over TVVL

TVVL is het Platform voor mens en techniek, opgericht in 1959 en telt inmiddels ruim 1000 persoonlijke leden en 500 bedrijfsleden. TVVL is een gespreks- en kennispartners in de technologische sector, die nadenkt over de technische uitdagingen van de toekomst. Van oorsprong gericht op gebouwgebonden installatietechniek, verbindt TVVL inmiddels verschillende disciplines. Zo biedt zij een platform, een denktank, waar leden kennis delen, ontwikkelen en overdragen.

Over Nieman Groep

De Nieman Groep bestaat uit Nieman Raadgevende Ingenieurs, Ingenii Bouwinnovatie, Het Geluidburo, Bimpact en Nieman Academie. Specialisten in het hart van de bouw. Met elkaar verbonden door kwalitatieve kennis en de drijfveer om een betere leefomgeving te maken.