Op 1 oktober start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten op het verbeteren van de regie van de patiënt binnen zijn of haar eigen zorgomgeving.

Hans Hagoort wil met de oprichting van Med4You.nl een bijdrage leveren aan het behalen van een belangrijke doelstelling van de overheid. In 2020 moet namelijk iedere patiënt door middel van een eigen zorgregister zelf kunnen bepalen welke zorgprofessionals toegang krijgen tot welke informatie.

Voor het zo ver is, moet er nog veel gebeuren. Veel zorg-ict-systemen en e-health-toepassingen dienen op elkaar afgestemd te worden, hetgeen het delen van informatie in een zorgregister van een patiënt mogelijk moet maken. Hans Hagoort heeft dit zelf het afgelopen jaar aan den lijve ondervonden. Toen hij ziek was en door verschillende medische instellingen werd onderzocht, bleken tot zijn frustratie onderzoeksgegevens niet uitwisselbaar te zijn en moesten onderzoeken opnieuw worden uitgevoerd.

Drie aspecten
De aanpak van Med4You.nl richt zich op drie aspecten. Allereerst moet er consensus en vertrouwen komen tussen leveranciers van ict-systemen en de overheid. Als dat er is, kunnen er afspraken worden gemaakt over een gezamenlijke aanpak. Het tweede aspect is de techniek. Er moet een op internationale standaarden gebaseerde technische infrastructuur komen die het mogelijk maakt om informatie te delen. Tenslotte moet er voor de patiënt een register worden gemaakt van deelnemende zorginstellingen die de gezondheidsomgeving van de patiënt bepalen en die iedere patiënt de regie in handen geeft om informatie te delen.

Hans Hagoort was tien jaar bestuurslid van IHE-Nederland, een organisatie die het delen van medische informatie tussen verschillende zorginstellingen stimuleert en technisch mogelijk maakt dankzij de ontwikkeling van open standaarden. Daarnaast was hij vijftien jaar directeur van een zorg-ict-leverancier.