De bloeduitslagen van patiënten met een ernstige infectie zijn in het Catharina Ziekenhuis voortaan sneller beschikbaar door de aanschaf van een nieuw bloedkweekapparaat.
Stichting PAMM heeft onlangs als eerste in Europa de Virtuo aangeschaft waardoor de uitslagen bijna een halve dag eerder bekend zijn dan voorheen. “Met een bloedkweek komen we te weten of er bacteriën in het bloed zitten. Hoe sneller de diagnose, hoe sneller de juiste behandeling kan starten. Met de aanschaf van dit apparaat verhogen  we de overlevingskans voor patiënten met een ernstige infectie.,” aldus Arjan Jansz, arts-microbioloog van PAMM en verbonden aan het Catharina Ziekenhuis.

Met de Virtuo wordt de tijd tussen het afnemen van een bloedkweek en het eerste resultaat voor een positieve bloedkweek verkort met gemiddeld 11 uur, van 43 naar 32 uur. Op 25.000 bloedkweken per jaar betekent dit een grote stap voorwaarts in de microbiologische diagnostiek voor patiënten van het Catharina Ziekenhuis. Omdat de Virtuo sneller is dan de apparaten die PAMM voorheen gebruikte,  is er niet alleen een kortere doorlooptijd, maar ook een verhoging van de capaciteit.

De Virtuo staat op het Algemeen Klinisch Laboratorium van het Catharina Ziekenhuis en draait 24 uur per dag. Medewerkers van PAMM en analisten van het Algemeen Klinisch Laboratorium plaatsen de bloedkweekflessen zelf in het apparaat. Hierdoor is het logistieke proces ook nog eens verkort. De bloedkweekflessen hoeven niet meer eerst vervoerd te worden naar het laboratorium van PAMM.
Door de inzet van de Virtuo wordt de antibioticatherapie geoptimaliseerd waardoor het antibioticagebruik en resistentievorming wordt verminderd en de kosten dalen. Prof. dr. Volkher Scharnhorst, klinisch chemicus in het Algemeen Klinisch Laboratorium van het Catharina Ziekenhuis: “Snelle diagnose is extra belangrijk in het Catharina Ziekenhuis , want wij behandelen veel patiënten met hart- en vaatziekten en kanker. Een kwetsbare groep patiënten. Door de Virtuo en de nauwe samenwerking met PAMM kunnen we nu nog sneller en efficiënter behandelen. Dat heeft grote voordelen voor onze patiënten.”
De Virtuo
De Virtuo is een zeer gebruiksvriendelijk, stabiel én veilig bloedkweekapparaat met een sneller logistiek proces. Het apparaat is gemakkelijk en op afstand te bedienen. De Virtuo van PAMM is de eerste in Europa die functioneert in de routine diagnostiek.