Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) lanceert het benchmarkplatform ‘Zorgladder’. Met dit platform wil ZKN een bijdrage leveren aan het verbeteren en transparant maken van de kwaliteit van medisch-specialistische zorg.

Zorgladder bundelt en analyseert ‘uitkomstmetingen’. Door de patiënt ervaren uitkomsten van zorg staan hierin centraal. Deze worden gemeten met gevalideerde vragenlijsten, zogeheten PROMs (Patient Reported Outcome Measurements). Met deze vragenlijsten koppelen patiënten op verschillende momenten aan hun zorgaanbieder terug wat het ervaren resultaat is van de behandeling.

Ziekenhuizen en klinieken die medisch-specialistische zorg aanbieden kunnen zich aanmelden voor deelname aan Zorgladder. Met de resultaten van Zorgladder kunnen deelnemers intern een verbeterslag maken op specifieke behandelingen. Daarnaast kan het eigen resultaat vergeleken worden met het landelijk gemiddelde.

Zorgladder gebruikt wetenschappelijk gevalideerde data die worden verzameld en bewerkt tot kwaliteitsinformatie. Op een laagdrempelige manier worden deze data vervolgens inzichtelijk gemaakt voor zorgaanbieders en behandelaars en op termijn voor patiënten.

Directeur Paulette Timmerman van ZKN: “Met het ontwikkelen van Zorgladder maakt ZKN zich hard voor het transparant maken van kwaliteit van zorg met behulp van objectieve informatie. Zorgladder biedt zorgaanbieders een uniek instrument om te leren van hun eigen uitkomsten van zorg. Een beproefd instrument waar een aantal ZKN-leden al ruime ervaring mee heeft. Wij gaan de komende tijd het platform verder uitbouwen zodat uiteindelijk de patiënt op basis van objectieve data de keuze kan maken voor de juiste zorg op de juiste plek.”

Zorgladder is met subsidie van het ministerie van VWS tot stand gekomen. Vanaf november 2018 zal het platform zelfstandig haar diensten uitvoeren. Tot die tijd wordt het platform verder doorontwikkeld, de organisatie van Zorgladder verder vormgegeven en registraties en analyses geïmplementeerd. Voor de vier eerste aandachtsgebieden: oogheelkunde, dermatologie, hand-pols chirurgie en orthopedie is het platform live gegaan. Meer aandachtsgebieden, waaronder cardiologie, volgen.

Meer informatie

Bron: ZKN