NEN 8009:2018 ‘Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’ is gepubliceerd. Deze nationale norm vervangt NTA 8009.

NEN 8009 beschrijft de basiseisen voor een veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen. Een veiligheidsmanagementsysteem richt zich op het beheersen van risico’s. Ook ligt de focus op het benutten van kansen voor het minimaliseren van vermijdbare schade aan de patiënt.

Wat is nieuw?

Bij de ontwikkeling van NEN 8009 zijn de goede resultaten meegenomen die zijn bereikt in het terugdringen van de vermijdbare schade met NTA 8009 en de VMS thema’s. Er zijn echter verschillende manieren om de veiligheid te verbeteren. De zorg is een complexe omgeving, waarin geen garantie kan worden gegeven dat er nooit iets fout kan gaan.

NEN 8009 vult de eisen uit NTA 8009 aan met eisen uit een positief veiligheidsdenken, dat het leren van de dingen die goed gaan, bevordert. Het veiligheidsmanagementsysteem in NEN 8009:2018 geeft handvatten voor een balans tussen het ‘incident-risico veiligheidsdenken’ en het denken in termen van de ‘kansen’.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie van Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hebben gezamenlijk met Nederlandse stakeholders NEN 8009 ontwikkeld.

NEN 8009 vervangt NTA 8009

NEN 8009:2018 vervangt NTA 8009:2014. Ziekenhuizen behoren eind 2023 een gecertificeerd of geaccrediteerd veiligheidsmanagementsysteem te hebben ingevoerd, conform de eisen in NEN 8009:2018.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over de norm en de revisie kunt u contact opnemen met Marlou Bijlsma, consultant Zorg & Welzijn, e-mail zw@nen.nl.

Bron: NEN