De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8096 ‘Matrassen bedoeld voor bedden in de zorg’ uit 2015 wordt in het najaar herzien. Daarnaast start ISO met een initiatief om een mondiaal geldende norm op te stellen voor antidecubitus (ter voorkoming van doorliggen) matrassen. NEN nodigt betrokken partijen van antidecubitus- en zorgmatrassen uit om deel te nemen aan de herziening en de ontwikkeling van de ISO norm. Aanmelden kan tot 16 september.

NTA 8096 geeft duidelijkheid ten aanzien van eisen die gesteld worden aan het zogenaamde ‘basismatras’ voor gebruik in de zorg. De NTA beschrijft de functionaliteit van het matras, in het kader van de kwaliteit en patiëntveiligheid, na het op de markt brengen ervan. Het productieproces valt buiten het toepassingsgebied, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of leverancier.

Afspraken over het basismatras
Het initiatief voor NTA 8096 is in 2015 in eerste instantie genomen door TÜV. Deze certificerende instelling kreeg te maken met vragen en onduidelijkheden over de gestelde eisen aan matrassen, zoals voor reiniging, desinfectie en onderhoud. Daarbij kwam ook de vraag naar voren wanneer een matras nog voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en wanneer deze afgeschreven moet worden.

Aanleiding tot revisie

Uit de evaluatie blijkt dat NTA 8096 een revisie nodig heeft om deze bijvoorbeeld te actualiseren naar de eisen van de Verordening Medische Hulpmiddelen. Deze wet wordt in mei 2020 van kracht. De revisie wordt uitgevoerd door een nog op te richten projectgroep. Deze projectgroep valt onder de NEN normcommissie ‘Zorgbedden en antidecubitusmatrassen’. De projectgroep ontwerpt, bespreekt en besluit zelfstandig welke eisen en adviezen worden vastgelegd. De publicatie krijgt een hernieuwde geldigheidsduur van maximaal drie jaar.

Deelnemen aan het revisieproject

Betrokken bij het onderwerp? Deelnemen aan het revisieproject kan! Aanmelden voor deelname kan tot uiterlijk 16 september 2019 door een e-mail te sturen naar zw@nen.nl. De startbijeenkomst wordt naar verwachting gehouden op 2 oktober.

Antidecubitusmatrassen: Nieuwe internationale afspraken

Naast de nationale afspraak NTA 8023 over het basismatras, worden er bij ISO op mondiaal niveau ook afspraken gemaakt over antidecubitusmatrassen. Deze worden vastgelegd in de norm ISO 20342 ‘Assistive products for tissue integrity when lying down’.

Enerzijds betreft het testmethoden die producenten gebruiken om kwaliteit en veiligheid te kunnen onderbouwen en om producten vergelijkbaar te maken. Anderzijds betreft het een keuzehulp voor de inkopers en zorgverleners om het juiste type product te selecteren voor gebruik bij patiënten.

De ISO onderwerpen houden gedeeltelijk verband met de inhoud van NTA 8096. De leden van de NTA 8096 projectgroep dragen bij aan beide projecten, om daarmee een goede afstemming tussen NTA 8096 en de ISO normen te borgen.

Meer informatie

Voor informatie en/of deelname naar aanleiding van dit bericht: Lieke van Nierop, Consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 431 of e-mail zw@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Zorgbedden en antidecubitusmatrassen’ houdt zich bezig met het opstelling van Europese en internationale normen voor zorgbedden. De normcommissie fungeert als de nationale schaduwcommissie voor IEC/TC62D/JWG4, CEN/TC 293 en ISO/TC 173. Hierbij worden met name documenten gevolgd op het gebied van matrassen, zorgbedden en daaraan gerelateerde vraagstukken. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar zw@nen.nl.