Franciscus Gasthuis - foto van de entree

Het Franciscus Gasthuis in Rotterdam wil spoedzorg in de regio zo goed mogelijk organiseren, zodat patiënten snel weten waar zij aan toe zijn. Ze hebben dan snel antwoord op vragen als: bij welke zorgverlener kom ik terecht, wat betekent dit voor mijn wachttijd en medische kosten? Door goede onderlinge afspraken, veilige informatieuitwisseling en de juiste voorlichting kunnen we patiënten de best passende medische zorg bieden in een spoedsituatie. ‘De samenwerkingsafspraken zijn voor ons het uitgangspunt voor het ontwerp van een nieuw Spoedplein; bijvoorbeeld de keuze voor aanmelding en inschrijving van patiënten bij één ontvangstbalie in plaats van twee aparte balies.’, aldus bestuurder Huisartsenposten Rijnmond Dyonne Broers.

Huur- en raamovereenkomst

In de raamovereenkomst zijn de samenwerkingsafspraken tussen Franciscus en Huisartsenposten Rijnmond vastgesteld. Deze afspraken vormen de basis voor het ontwerp van het nieuwe Spoedplein Rotterdam Noord dat in 2025 in gebruik genomen wordt, maar passen we waar mogelijk nu al toe bij gezamenlijke werkprocessen op de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost. De huurovereenkomst gaat in op het moment dat de nieuwbouw bij Franciscus Gasthuis, met daarin onder andere een Spoedplein, modern Operatie- en Interventiecomplex en een gastvrij Vrouw & Kind Centrum, gerealiseerd is.

Spoedplein Rotterdam Noord

Naast één ontvangstbalie wordt er op het nieuwe Spoedplein ook een acute observatie unit gerealiseerd, die op de Spoedeisende Hulp ruimte biedt aan acuut zieke patiënten en patiënten bij wie nog meer onderzoek nodig is. De Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost maken daarnaast flexibel gebruik van acute behandelkamers en voorzieningen als vergader- en multifunctionele ruimten. Dit komt de onderlinge samenwerking ten goede, maar uiteindelijk organiseren we de zorg hiermee ook meer om de patiënt heen. En dat is waarvoor we het uiteindelijk doen; patiënten bij spoedzorg beter helpen!

Topklinisch ziekenhuis

Het Franciscus Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis. Het werkt samen met de eigen ruim 338 medisch specialisten en 4.700 medewerkers, maar ook met andere ziekenhuizen en zorgaanbieders in de regio Rotterdam. Patiënten kunnen in het ziekenhuis terecht voor zowel basiszorg en dienstverlening als voor hooggespecialiseerde en hoogwaardige acute en complexe zorg.