Het document ‘Basisinformatie Sterilisatie door verhitting’ is gepubliceerd. Het document is het resultaat van een revisie van de vorige versie. De revisie is uitgevoerd door de normcommissie Steriliseren & Steriliteit.

Verhitting is de meest gebruikte en oudste manier van steriliseren. Naarmate de temperatuur hoger is, zal de afdoding van microrganismes sneller gaan. Dit geldt zowel voor ‘natte’ verhitting (heet water/stoomprocessen) als voor ‘droge’ verhitting (hete lucht). De reactiesnelheid van het afstervingsproces is bij droge verhitting veel lager dan bij natte verhitting. Bij droge verhitting wordt celdood door oxidatie veroorzaakt. Bij natte verhitting vindt coagulatie van eiwitten plaats.

In het document worden de methodes van de volgende sterilisatiemethoden nader toegelicht:

  • sterilisatie van medische hulpmiddelen door middel van stoom;
  • sterilisatie van waterige vloeistoffen in gesloten containers;
  • sterilisatie door middel van hete lucht;
  • depyrogenisatie door middel van hete lucht.

De keuze voor een sterilisatiemethode is ook afhankelijk van de toepassing van een product.

NEN Connect pakket Steriliseren & steriliteit
Het document maakt deel uit van het NEN Connect pakket Steriliseren & Steriliteit. Dit pakket bestaat uit Europese normen over steriliseren & steriliteit. Daarnaast zijn ook de nationale richtlijnen en basisinformatiedocumenten opgenomen. De opgenomen normen als ook de nationale documenten maken deel uit van het werkprogramma van de normcommissie Steriliseren & Steriliteit.

Voor meer informatie en/of vragen over het NEN Connect pakket kunt u contact opnemen met de klantenservice: 015 2690 391.

Normcommissie Steriliseren & Steriliteit
De normcommissie ‘Steriliseren & Steriliteit’ houdt zich bezig met (internationale, Europese en nationale) normontwikkeling. Diverse experts nemen deel om ervoor zorg te dragen dat het internationale werk wordt gekoppeld aan het het nationale werk. De normcommissie is toegankelijk voor alle (mogelijk) belanghebbende partijen.

Informatie
Voor vragen over de normcommissie Steriliseren & Steriliteit, kunt u contact opnemen met NEN Zorg & Welzijn, 015 2690 318 of advies.medisch@nen.nl.

Bron: NEN