Noord-Nederland is koploper in Europa op het terrein van Healthy Ageing, volgens de Europese Commissie. Onlangs presenteerde het een ranglijst van Europese voorbeeldregio’s op het gebied van Active and Healthy Ageing. Noord-Nederland behaalde onder leiding van het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland de maximale score van vier sterren en is de enige Nederlandse regio met een vier sterren status. Het UMCG heeft samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Noordelijke hogescholen, bedrijven, overheden en zorgverzekeraars, een belangrijke rol gespeeld in succesvolle voorbeeldprojecten.

Liefst 78 regio’s uit 22 Europese lidstaten deden mee voor een plek op de lijst, die wordt bepaald door het aantal sterren dat je haalt. Met deze erkenning wordt de zichtbaarheid van Noord-Nederland in Europa vergroot, komen kennisinstellingen en andere organisaties sneller in aanmerking voor internationale samenwerking en wordt het voor bedrijven makkelijker om innovaties op het gebied van gezondheid te exporteren.

Voorbeeldprojecten
Een voorbeeld van een succesvol project dat ook hoge ogen gooide bij de Europese Commissie is SamenOud. Dit project is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid van ouderen in de thuissituatie. Een ander voorbeeld is EurSafety Health-Net, een grensoverschrijdend project gericht op het voorkomen van infecties in ziekenhuizen, met name bij oudere patiënten. Ook SPRINT@Work wordt genoemd als succesvol voorbeeldproject met als doel om gezondheid op de werkvloer te bevorderen.

In 2013, de eerste keer dat voorbeeldregio’s werden aangewezen, kreeg Noord-Nederland ook al de (toen) hoogste score van tweemaal drie sterren. De nieuwe status is niet alleen een erkenning voor wat er al door Noord-Nederland gepresteerd is, maar schept ook verplichtingen voor de toekomst. Voorbeeldregio’s worden voor de Europese Commissie namelijk steeds belangrijker. Zij worden ingezet om hun kennis over Active & Healthy Ageing te delen met minder ontwikkelde regio’s. Daarnaast wil de EU de export van gezondheidsinnovaties afkomstig uit voorbeeldregio’s stimuleren. Zowel overheden als bedrijven en kennisinstellingen profiteren hiervan, want gezondheidsinnovaties die hier worden ontwikkeld hebben een betere kans om Europees te worden overgenomen en opgeschaald.

Bron: UMCG