Boven – Header
Boven – Header

Norm voor pseudonimisatiedienstverlening voor commentaar gepubliceerd

Gebruikers en leveranciers van pseudonimisatiediensten hebben gezamenlijk de eisen opgesteld waaraan de dienstverlening moet voldoen. Belanghebbenden kunnen tot 25 mei het normontwerp inzien en van commentaar of suggesties voorzien.

Wat doet een pseudonimisatiedienst?
Om zorggegevens ethisch en wettelijk verantwoord te mogen gebruiken voor onderzoek worden de gegevens gepseudonimiseerd. Dit betekent dat een vertrouwde onafhankelijke partij de gegevens verwijdert die herleidbaar zijn tot de patiënt en deze vervangt door een pseudocode. Voor onderzoekers en epidemiologen zijn deze gegevens interessant, bijvoorbeeld om de trends in ziekteprevalentie te bepalen of het effect van gezondheidsprogramma´s te monitoren.

Ontwerp NEN 7524 Pseudonimisatiedienstverlening
Het doel is van de norm is:
– privacy voor de patiënten te respecteren;
– beschikbaarheid van de gegevens over langere tijd veilig te stellen;
– transparantie en betrouwbaarheid van de diensten te verbeteren;
– overstappen naar een andere dienstverlener mogelijk te maken.

Commentaar en suggesties
Tot 25 mei kunt u het normontwerp inkijken en commentaar leveren, via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie van uw naam, organisatie en e/mail adres krijgt u toegang tot de norm. Per paragraaf kunt u aangeven waarom u de tekst wilt verbeteren en hoe de nieuwe tekst er volgens u uit moet zien.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Marlou Bijlsma, consultant, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Informatievoorziening in de zorg’bevordert de ontwikkeling en adoptie van normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg op basis van Europese (CEN) en mondiale (ISO) ontwikkelingen. een mail naar zw@nen.nl.

FMT Gezondheidszorg Nieuwsbrief

U wilt op de hoogte blijven van de technologie, wetenschap en innovatieve huisvesting in de zorg. Abonneer u daarom nu gratis op de elektronische nieuwsbrief van FMT Gezondheidszorg.
Name
Email
Secure and Spam free...