Ruim 2,2 miljoen Nederlanders hebben chronische pijn die een grote impact kan hebben op het maatschappelijk functioneren en het persoonlijk welzijn.

Hulpverleners kunnen soelaas bieden, maar patiënten kunnen zelf ook veel doen aan een betere kwaliteit van leven. Om hen hierin te ondersteunen ontwikkelden Spierziekten Nederland en het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem een online cursus ‘Omgaan met chronische pijn’. De cursus is gebaseerd op de nieuwe zorgstandaard Chronische Pijn en is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen en pijnspecialisten uit diverse centra. De cursus wordt 21 mei gelanceerd in Zoetermeer tijdens een bijeenkomst over pijn van Spierziekten Nederland.

Chronische pijn is in de regel niet uitsluitend te behandelen met een pil of een medische ingreep. De patiënt moet ook zelf meewerken aan herstel. Dr. Albère Köke, pijnspecialist: ‘We groeien op met het idee dat pijn een teken is van schade. Een dokter herstelt de beschadiging en lost het pijnprobleem op. Helaas blijkt dat niet zo te werken.’ Het doel van de online cursus is dan ook informatieverstrekking aan patiënten over het ontstaan en het bestrijden van chronische pijn. Na de cursus weet de patiënt ook hoe hij zelf kan werken aan herstel.

Eigen invloed
‘Omgaan met chronische pijn’ bestaat uit drie delen. Eerst komen de verschillende soorten pijn en de oorzaken ervan aan bod. Deel twee gaat over de behandelmogelijkheden. Het laatste deel laat zien hoe iemand zelf de invloed van pijn op het leven kan verminderen. Pijnpatiënt Asha: ‘Het leek alsof ik alle controle verloor. Ik merkte dat ik boos was, moe, futloos, wanhopig. Ik was bang dat de pijn nooit weg zou gaan. Nu gaat het veel beter. Ik werk weer.’

Omgaan met pijn kent twee versies. De cursusversie die is toegespitst op spierziekten, is te vinden op www.spieracademie.nl. De algemene versie, gericht op iedereen die te maken heeft met chronische pijn, staat op www.pijnpatientennaar1stem.nl/onlinecursus. De cursus kwam tot stand met steun van Fonds NutsOhra en het Revalidatiefonds.

Bron: Spierziekten Nederland