studio PROTOTYPE heeft een nieuwe orthodontiepraktijk ontworpen als onderdeel van het stedenbouwkundig plan ontworpen door Kuiper Compagnons. Ortho Wijchen fungeert zowel ruimtelijk als functioneel als een ‘hoeksteen’ van de wijk. Binnen dit gedeelte van de wijk bevinden zich diverse zorgfuncties, welke gezamenlijk een cluster vormen voor de nieuwbouwwijk. De eigenzinnige sculptuur in combinatie met de positionering en diagonale lijnen van het ontwerp zorgen voor een open en toegankelijk karakter.

De ontworpen sculptuur zorgt aan de binnenzijde voor een hoge open en overzichtelijke ruimte met diverse doorzichten richting de wijk en het omliggende landschap. Door de open opzet wordt het beklemmende gevoel dat patiënten vaak ervaren binnen een doorsnee tandartsenpraktijk voorkomen. De behandelruimte staat in contact met buiten, met een groot panoramisch venster dat gericht is op de tuin van de orthodontie. Binnen de hoofdopzet van de plattegrond zijn op strategische punten volumes gepositioneerd met daar omheen een vrije en continue ruimte, waarbinnen de behandeling van de patiënten centraal staat. Binnen deze volumes zijn de functionele en technische onderdelen georganiseerd, zoals de röntgenruimte, sterilisatie en modellenruimte.

Het zorgvuldig op elkaar afgestemde palet van kleuren en duurzame materialen zorgt voor een serene wereld voor de patiënt. Het licht gebeitste berkenhout wordt gecombineerd met de functionele wit-tinten van het vaste meubilair. Het daklicht dient als ruggengraat van het gebouw, het lichtspel van het daklicht zorgt ervoor dat de binnenwereld gaat leven.

Voor meer foto’s: http://www.studioprototype.nl/projects/15/p11

Bron en foto : studio PROTOTYPE