Op donderdagmiddag 30 maart a.s. worden in verpleeghuis Ter Reede Vondellaan de kunstwerken van het kunstproject ‘Tot de verbeelding spreken’ geopend. Het teken- en schilderproject is een initiatief van WVO Zorg in samenwerking met kunstenaar Albert Niemeyer. Vanaf januari hebben bewoners van o.a. verpleeghuis Ter Reede Vondellaan gewerkt aan tekeningen en schilderijen. Er zijn mooie, abstracte of soms zeer realistische tekeningen en verfschilderijen gemaakt. De kunstwerken zijn gebundeld tot 12 grote werken.

In het verpleeghuis Vondellaan wonen mensen met dementie en zij zijn samen met familie, medewerkers en vrijwilligers aan de slag gegaan met tekenen en schilderen. Daarbij kregen zij begeleiding van één of twee activiteitenbegeleiders. ‘Doel van het project is om energie uit de mensen te halen en deze energie in het verpleeghuis vast te houden met de werken die door de bewoners zelf gemaakt zijn. Werk van bewoners moet als volwaardig worden beschouwd om een gebouw mee aan te kleden’, aldus Albert Niemeyer.

Het kunstproject is waardevol voor de bewoners, die soms erg in hun eigen wereld leven. Door het bezig zijn vertellen ze verschillende verhalen. De mooiste creaties zijn gemaakt en vaak was het verrassend wat mensen met dementie op papier kregen. Maar dat is niet het belangrijkste. Het gaat om het genieten en plezier hebben om met iets te bezig te zijn. En dat daar mooie dingen uit ontstaan.

Begeleiding
Voorafgaand aan het project hebben de activiteitenbegeleiders en enkele medewerkers en vrijwilligers van WVO Zorg  workshops gevolgd bij Albert Niemeyer. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen waren algemene informatie over tekenen en schilderen, materiaalkennis en werkwijze. Maar ook onderwerpen als grenzen verleggen, hoe begeleid en motiveer je mensen bij het tekenen/schilderen en hoe peil je interesses.