Sinds 2004 is er een samenwerkingsverband tussen de operatiekamerafdelingen van alle universitair medische centra (UMCs) in Nederland met als doel de bedrijfsvoering van OK’s te verbeteren. Deze benchmark op een collaboratieve manier noemt men ‘Benchmarking OK’. Elizabeth van Veen-Berkx heeft de benchmark geëvalueerd en onderzocht of de bedrijfsvoering van OK’s is verbeterd. Ze promoveerde op 2 december bij VUmc.

Van Veen- Berkx onderzocht de bedrijfsvoering van OK’s door meerdere multicenter studies uit te voeren. Zo deed ze een studie waarin kwalitatieve en kwantitatieve methoden zijn gecombineerd, studies gebaseerd op een substantiële hoeveelheid OK-data en studies die het effect van specifieke interventies in diverse OK-processen onderzochten. ”Benchmarking OK blijkt een vruchtbare methode als het gaat om het identificeren van verbeterpotentieel en het delen van kennis”, aldus Van Veen-Berkx.

Daaruit komt naar voren dat de benutting van OK-tijd in academische centra te verbeteren is. Dit is met name mogelijk aan het begin én aan het eind van de dag en door het reduceren van de planningsafwijking. Voor een vermindering van afgezegde operaties en een betere OK-workflow zou de anesthesietijd reëler kunnen worden gepland. Tot slot zegt Van Veen-Berkx: ”Multidisciplinair teamwork vóór een operatie leidt tot een betere benutting en tot meer stabiliteit en voorspelbaarheid in het OK-planningsproces”.

Promovendus: E. van Veen-Berkx
Titel proefschrift: Benchmarking Operating Room Performance in
Dutch University Medical Centers
Promotoren: prof.dr. G. Kazemier, prof.dr. H.G. Gooszen
Proefschrift:VU-DARE

Brn: VUmc