De operatieve zorg bij hartchirurgie is op orde. Een goede ontwikkeling is dat patienten steeds beter worden geïnformeerd over hun operatie en de nazorg die ze kunnen verwachten.

Echter, in de aanspreekcultuur tussen professionals constateert de inspectie nog wel ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit het rapport “Het operatieve proces in de cardiothoracale chirurgie: veel aandacht voor de patiënt, uitvoering vraagt meer discipline” dat de inspectie vandaag publiceert.

In 2015 heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de cardiothoracale chirurgie. Er is gekeken naar een aantal onderdelen van het operatief proces.

De inspectie hamert al jaren op het belang van de patiëntveiligheid in het operatieve proces. In 2015 bezocht de inspectie twaalf van de zestien zogenaamde cardiothoracale centra in Nederland. Hier worden hart- en longoperaties uitgevoerd.

Getoetst is in hoeverre de operatieafdelingen werken volgens de afgesproken procedures. De inspectie dringt er bij alle zorgverleners op aan aandacht te blijven houden voor het elkaar aanspreken bij naleving van richtlijnen.

Patiënten beter betrekken bij het proces vindt de inspectie een belangrijk onderdeel van het operatief proces, dat per definitie risico’s omvat. Uit het onderzoek bleek dat de patiënten erg tevreden zijn over de informatievoorzienig.

Uitgelichte resultaten

In deze infographic is een kleine selectie opgenomen van de belangrijkste resultaten.

Operatieproces in hartchirurgie_infographic

[klik op de afbeelding voor een grotere weergave]

Vervolg

De inspectie blijft de komende jaren laagdrempelig onaangekondigde bezoeken afleggen aan operatieafdelingen wanneer zij signalen krijgt dat de kwaliteit van zorg aandacht behoeft.

Bron: IGZ