Het voorkómen van ziekenhuisinfecties is van het grootste belang voor de veiligheid van patiënten en medewerkers. Een goede handdesinfectie is dan ook cruciaal. Een nieuwe handhygiëne scanner in het Radboudumc geeft direct feedback aan de medewerker en kan hierdoor bijdragen aan een optimale handdesinfectie op de werkvloer.

Een ziekenhuisinfectie ontstaat tijdens de opname of door de behandeling in het ziekenhuis of een andere zorginstelling. Het consequent en gedisciplineerd toepassen van goede handdesinfectie is de belangrijkste voorzorgsmaatregel om het verspreiden van ziekteverwekkers in het ziekenhuis te voorkomen. ‘De handdesinfectie in het Radboudumc is hoog, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering,’ vindt Joost Hopman, hoofd Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) van het Radboudumc. ‘Het blijft van belang dit onderwerp onder de aandacht te houden zodat infecties zich niet in het ziekenhuis kunnen verspreiden.’

Scores
Sinds begin september 2016 heeft het Radboudumc de zogenaamde Semmelweis handhygiëne scanner in gebruik. Deze scanner geeft medewerkers direct feedback op hun eigen handdesinfectie. Het apparaat geeft niet alleen aan óf de handen voldoende schoon zijn, maar ook welke plekken eventueel nog onvoldoende zijn gedesinfecteerd. Ook houdt de scanner scores bij. Zo zien medewerkers direct hoe zij hun handen hebben gedesinfecteerd en kunnen zij direct actie ondernemen waardoor de kans op ziekenhuisinfecties nog verder wordt verminderd.

Groot belang
Voor patiënten is het voorkómen van infecties van groot belang bij alle zorghandelingen die worden verricht. In een ziekenhuis komen veel mensen samen. Patiënten, maar ook bezoekers en medewerkers kunnen een mogelijk ziekmakende bacterie, virus of schimmel bij zich dragen en besmettelijk zijn voor anderen. Een groot deel van de patiënten heeft een (tijdelijk) verminderde afweer door ziekte, behandeling of operatie en is daardoor vatbaarder voor infecties.

Het belang voor de gezondheid van patiënten staat natuurlijk voorop, maar infecties kunnen ook leiden tot bijvoorbeeld blijvende beperkingen, langere ziekenhuisopnames, meer aanvullend onderzoek of medicijngebruik en tot hogere kosten. Voor een veilige zorg van patiënten is het dan ook belangrijk het aantal ziekenhuisinfecties tot een minimum te beperken.

In het Radboudumc adviseert de HIP alle afdelingen die patiëntenzorg verlenen over het voorkómen en verminderen van infecties.

Bron: Radboudumc