Senioren willen vooral in een omgeving wonen waar jong en oud door elkaar leven. Het delen van de tuin bijvoorbeeld vindt het merendeel van de ondervraagden

geen enkel probleem. Dit blijkt uit onderzoek wat in opdracht van On(t)roerend Goed, Zilveren Kruis en Syntrus Achmea Real Estate & Finance is uitgevoerd door Kantar Public onder duizend 45-plussers.

Peter Bisschop, partner bij On(t)roerend Goed: “Opvallend is dat senioren met een bovenmodaal inkomen aangeven liever te wonen in een omgeving met gelijkgestemden. Een verschil als dit geeft al aan hoe belangrijk het is dat mensen zelf participeren in een omgeving die bij hen past. Maar voor alle deelnemers aan het onderzoek geldt dat zij behoefte hebben aan een woonomgeving waar men elkaar kent en elkaar helpt.”

Invloed op eigen woonomgeving
Peter Bisschop: “Op dit moment passen de oplossingen rond wonen en zorg niet meer bij de wensen van de ouderen van de toekomst. Mede door de hervorming van de langdurige zorg moeten ouderen anticiperen op langer zelfstandig wonen. Langer thuis is niet altijd langer alleen en in eigen huis. Een op de vier senioren gaat pas op zoek naar een andere woning wanneer ze niet langer in hun eigen woning kunnen functioneren. Ik vind dat dit anders moet. Daarom vind ik het belangrijk dat mensen al op tijd nadenken over hoe, waar en met wie zij ouder willen worden. Alleen dan heb je de tijd om op zoek te gaan naar een omgeving die bij je past of kun je deze samen met anderen ontwikkelen.”

Gewoon aan de keukentafel
Vitale ouderen zouden vaker met familie en vrienden het gesprek moeten voeren over hoe zij hun toekomstige woonomgeving voor zich zien. “Dat kan gewoon thuis aan de keukentafel. Stel vragen als: ‘Met wie zou je oud willen worden?’, ‘Waar zou je oud willen worden?’, ‘Hoe ziet deze woonvorm eruit?’ en ‘Welke voorzieningen wil je graag delen en welke niet?’. De antwoorden zullen voor iedereen verschillen, maar helpen zeker bij het nadenken over het toekomstige wonen. Als men nog vitaal is, dan is dat het moment waarop men nog invloed kan uitoefen op een toekomstige woonomgeving”, vertelt Peter Bisschop.

Verbindende woonomgeving
In de praktijk zijn er nu nog amper woonvormen tussen helemaal alleen wonen en het verzorgingstehuis. Meer dan de helft van de 45-plussers ziet wel toekomst in een straat, buurt of appartementencomplex waar bewoners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de woonomgeving en betrokken zijn met elkaar, door en voor elkaar. Peter Bisschop: “Mensen hebben graag invloed op hun woonomgeving. Wanneer het om de toekomst gaat, is het niet meer dan logisch dat zij hierover willen meedenken. Het blijkt dat senioren bereid zijn te verhuizen wanneer ze invloed hebben op hun toekomstige woonomgeving.”

Bron: Kantar Public