De overheid heeft 8 miljoen euro uit de Thematische Technology Transfer (TTT) regeling beschikbaar gesteld medtech oplossingen sneller naar de markt te helpen. De vier technische universiteiten (Delft, Twente, Eindhoven, Wageningen) vormen daarvoor een consortium met drie UMC’s (Erasmus MC. Radboudumc en Maastricht UMC+) en investeerder Innovation Industries.

Technologische innovaties in de zorg zijn noodzakelijk met het oog op behoud van kwaliteit, wervingskracht op de arbeidsmarkt en betaalbaarheid. De route naar de markt is voor medtech spin-offs echter zeer complex en lastig. De Kennis Transfer Offices (KTO) van de deelnemende partijen in het consortium ontwikkelen daarom een nationaal en open programma.

Engineering en klinische borging
Het initiatief voor deze aanvraag komt vanuit 4TU, het samenwerkingsverband van de technische universiteiten. Doel is medtech spin-offs in Nederland te verrijken met bruikbare kennis en expertise. Dat moet leiden tot minder uitval en een snellere doorloop van het traject van onderzoek en ontwerp tot marktintroductie. De kracht wordt  gezocht in het samenbrengen van kennis op het gebied van engineering en klinische borging.

Ook investering in AI en watertechnologie
De Ministeries van OCW en EZK trekken in totaal € 24 miljoen uit om kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. Voor de thema’s artificial intelligence en watermanagement zijn investeringen van gelijke omvang beschikbaar gesteld uit  de tweede tender van de Thematische Technology Transfer. Binnen elk van de domeinen kunnen de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond komen. De basis zal steeds zijn: excellent onderzoek van universiteiten en andere kennisinstellingen. De consortia zin geselecteerd door De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.