Alle patiënten van het UMC Utrecht kunnen sinds een jaar via het patiëntenportaal online hun dossier inzien, een e-consult aanvragen, real-time uitslagen van onderzoeken bekijken en herhaalrecepten aanvragen.

Zowel patiënten als zorgverleners ervaren dit als positief, blijkt uit een evaluatie onder ruim 500 patiënten en meer dan 300 zorgverleners (vooral artsen en verpleegkundigen).

Patiënten gebruiken het patiëntenportaal vooral om behandelverslagen, uitslagen en de afspraken in te zien. Ze vinden dit belangrijk, omdat ze zich zo goed voor kunnen bereiden op een volgend bezoek aan het ziekenhuis of gesprek met een arts. Dat uitslagen direct te zien zijn in het portaal vindt de meerderheid van de patiënten positief. Ongeveer een kwart van de patienten geeft aan geen behoefte te hebben aan toegang tot het portaal.

Patiënt meer betrokken
Zorgverleners merken ook een duidelijk verschil. Omdat mensen thuis alvast gegevens bekijken, komen ze met meer voorkennis naar een gesprek. Reumatoloog dr. Janneke Tekstra: “Patienten stellen daardoor concretere vragen en zijn ook meer betrokken bij beslissingen over de zorg en behandeling.” Angst bij zorgverleners voor het feit dat patiënten real-time inzage hebben in uitslagen lijkt niet nodig. Omdat in het portaal de mogelijkheid bestaat om vragen te stellen aan een zorgverlener, kunnen patiënten direct vragen stellen over bijvoorbeeld een uitslag waarover zij zich zorgen maken.

Bijna 30.000 gebruikers
Inmiddels maken zo’n 29.000 patiënten van het UMC Utrecht gebruik van het portaal, ruim 15 procent van alle patienten. Er zijn meer vrouwen dan mannen actief op het patiëntenportaal. Ouderen (boven de 70) en jongvolwassenen (tussen de 18 en 30) gebruiken het portaal relatief weinig. Jongvolwassenen maken wel het meest gebruik van de e-consult functie in het portaal. Gebruikers loggen vooral overdag in (tussen 07.00 en 17.00), dit is onafhankelijk van leeftijd en geslacht. Niet alle patiënten hebben behoefte aan een portaal, omdat ze bijvoorbeeld maar eenmalig in het UMC Utrecht komen of omdat ze geen computer hebben.

Uit een rapport van 2015 van expertisecentrum voor e-health Nictiz bleek dat patiënten grote behoefte hebben om hun medisch dossier in te zien en dat zij een steeds grotere functionaliteit van het patiëntenportaal verwachten. Uit een deze week gepubliceerd rapport van onderzoeksbureau M&I over patiëntenportalen, blijkt dat het portaal van het UMC Utrecht de breedste functionaliteit biedt van alle ziekenhuizen in Nederland. De positieve ervaringen van patiënten en zorgverleners met het patiëntenportaal van het UMC Utrecht laten zien dat dit portaal voldoet aan de behoefte van patienten.

Meer functies in voorbereiding
Om het patiëntenportaal nog beter te maken werkt het UMC Utrecht aan mogelijkheden om het portaal voor meer specialismen te gebruiken, voor het online kunnen maken van afspraken, integreren van videoconsulten, uitbreiden met vragenlijsten voor wetenschappelijk onderzoek en een versie in app-vorm voor de smartphone.

Voor een video met de ervaringen van patienten en zorgverleners van het UMC Utrecht met het vernieuwde patientenportaal, klik hier.

Bron: UMC Utrecht