Jaarlijks ondergaan meer dan 50.000 Nederlanders een complexe hartingreep, zoals een dotterbehandeling of een bypassoperatie.
Er is voor patiënten echter weinig informatie beschikbaar over de resultaten die zij mogen verwachten van deze operaties. Wat voor verbetering van kwaliteit van leven mag je verwachten? Hoe groot is de kans op complicaties of overlijden?  De aan Meetbaar Beter deelnemende hartcentra brengen daar nu verandering in. In samenwerking met De Hart&Vaatgroep en Zilveren Kruis Achmea worden resultaten van behandelingen voor het eerst op een begrijpelijke wijze inzichtelijk gemaakt.
Bijna alle hartcentra presenteren resultaten
Veertien van de zestien Nederlandse Hartcentra en vijf dottercentra hebben onder de noemer Meetbaar Beter twee infographics ontwikkeld waarin de resultaten die patiënten mogen verwachten van een behandeling worden weergegeven en uitgelegd. Naast de kans op overleving, complicaties of een nieuwe operatie binnen een bepaalde periode, kunnen patiënten op begrijpelijke wijze informatie vinden over welke ziekenhuizen volledig én transparant hun resultaten delen. Bovendien kunnen zij zien of de resultaten van een ziekenhuis in de afgelopen periode conform verwachtingen waren. Nog niet alle centra kunnen op dit moment al resultaten presenteren, maar de komende maanden zal de informatie verder worden uitgebreid.
Beter geïnformeerde patiënten
De openbare en begrijpelijke informatie is bedoeld om patiënten en hun omgeving nog beter te informeren over de te verwachten voordelen en risico’s van een operatie aan het hart. Dit is enerzijds van belang omdat patiënten door deze informatie beter kunnen weten wat ze van een behandeling mogen verwachten, anderzijds omdat ze de informatie kunnen gebruiken bij de keuze voor een behandeling. Volgens Hans van Laarhoven van De Hart&Vaatgroep is dit een eerste belangrijke stap om tot een meer gezamenlijke besluitvorming te komen tussen arts en patiënt.  “Door de te verwachten resultaten van een behandeling op begrijpelijke wijze te delen kunnen patiënten beter geïnformeerd en in samenspraak met hun arts keuzes maken voor een bepaalde behandeling”.
De aan Meetbaar Beter deelnemende centra adviseren om de informatie uit de infographics altijd te bespreken met de behandelend arts. Dit omdat de te verwachten resultaten per persoon kunnen verschillen vanwege de gezondheidstoestand van de persoon voor de behandeling. Daarnaast berusten mogelijke verschillen in resultaten tussen ziekenhuizen altijd op een meting in het verleden en kunnen ziekenhuizen ondertussen belangrijke verbeteringen hebben doorgevoerd.
Samenwerking in jaar van de transparantie
In een unieke samenwerking tussen De Hart&Vaatgroep, Zilveren Kruis Achmea en Meetbaar Beter werden de infographics ontwikkeld. In meerdere groepsgesprekken met patiënten en hun familie werd de informatiebehoefte van patiënten geïnventariseerd en werden verschillende varianten getoetst op relevantie en begrijpelijkheid. John van Dijk, hartpatiënt: “Het is als patiënt prettig te weten dat de geselecteerde uitkomstresultaten maximaal gericht zijn op de patiënt.”
Minister Schippers gaf eerder in het kader van het ‘Jaar van de transparantie’ aan dat het geven van inzicht in resultaten van behandelingen niet alleen belangrijk is voor de patiënt, maar ook de sleutel tot betere en betaalbare zorg. In deze eerste versie van de infographics worden voor meer dan 80% van de dotterprocedures en bypassoperaties in Nederland de resultaten op begrijpelijke wijze gepubliceerd. Een volgende versie zal in samenwerking met patiënten verder worden doorontwikkeld en zal de resultaten van alle mogelijke behandelingen per ziektebeeld gaan tonen. Zo zal er bijvoorbeeld voor kransslagadervernauwingen ook de te verwachten resultaten van een conservatieve behandeling getoond worden.
De infographics zijn te vinden op http://www.hartenvaatgroep.nl/meetbaarbeter.
Op 26 november presenteren de aan Meetbaar Beter deelnemende centra volledig transparant hun resultaten en verbeterprojecten tijdens het Meetbaar Beter Symposium ‘uitkomsten van zorg als motor voor verbetering’.