Philips Innovation Services (PInS) en Fontys Paramedische Hogescholen gaan een nieuwe samenwerking aan voor opleidingen gericht op stralingsbescherming bij het werken met medische-diagnostische systemen. Begin 2020 biedt het stralingsbeschermingsteam van Philips Innovation Services samen met de opleiders van Fontys een basiscursus ioniserende straling aan, en een vierdaagse opleiding voor Toezichthoudend Medewerkers Stralingsbescherming (TMS) gericht op medische toepassingen.

Opleidingsstelsel gericht op toepassingen

Door de komst van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is ook het opleidingsstelsel voor toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS) veranderd. De oude opleidingen voor niveau 5A/B en 4A/B bestaan niet meer. Hiervoor zijn negen toepassingsspecifieke TMS-opleidingen voor in de plaats gekomen, waaronder medische toepassingen, tandheelkunde en diergeneeskunde. De TMS van een bedrijf kent de verplichting tot regelmatige na- en bijscholing, die toepassingsspecifiek is.

Behoeftepeiling toont vraag aan

De opleidingscentra in Nederland zijn nog op zoek naar welke opleidingen zij willen en kunnen geven. Hierdoor is er voor een aantal TMS-opleidingen een beperkt aanbod. PInS heeft een behoeftepeiling uitgevoerd bij verschillende soorten bedrijven, waaronder een aantal ziekenhuizen. De behoeftepeiling was gericht op trainingen met betrekking tot stralingsbescherming.

Uit deze behoeftepeiling blijkt dat zowel ziekenhuizen als bedrijven werkend met medische-diagnostische systemen, op zoek zijn naar een TMS-opleiding medische toepassingen of een nascholing voor de TMS. Vooral in het zuiden van Nederland is er geen aanbod voor een dergelijke opleiding of nascholing.

Krachten bundelen

Fontys Paramedische Hogescholen en Philips Innovation Services slaan de handen in een en gaan samen TMS-opleidingen verzorgen in Eindhoven. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de TMS-opleiding medische toepassingen voor het werken met röntgensystemen.

De opleiding wordt verdeeld in twee modules:

  • Basiscursus ioniserende straling
    Op 11 februari en 16 april 2020 starten we met een tweedaagse (opfris)cursus ioniserende straling die werken met bronnen van ioniserende straling, zowel in de medische sector als in de industrie. Enige voorkennis op het gebied van ioniserende straling is hierbij niet noodzakelijk.
  • TMS medische toepassingen
    Op 3 maart 2020 starten we met een vierdaagse opleiding voor mensen die binnen hun bedrijf worden aangesteld als toezichthoudend medewerker stralingsbescherming, werkend met medische toepassingen, voornamelijk röntgensystemen. Het volgen van de basismodule ioniserende straling is een vereiste voor het behalen van het diploma TMS medische toepassingen. Aan deze module zit een examen verbonden.

U kunt zich inschrijven via bovenstaande links. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van de post-HBO opleiding van Fontys Pro.

Meer weten?

Meer informatie over stralingsbescherming en het team van consultants van Philips Innovation Services vindt u hier. We helpen u graag verder met al uw vragen over vergunningen, risico-inventarisaties of tijdelijke detachering.