Het draagbare bloedtestapparaat Minicare I-20 voor gebruik op de Spoedeisende Hulp geeft binnen 10 minuten de testresultaten van een druppel bloed in plaats van na een wachttijd van 60 minuten

Patiënten die zich met pijn op de borst op de afdeling Spoedeisende Hulp melden, zullen baat hebben bij een belangrijke ontwikkeling door Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). Vandaag maakte het bedrijf bekend dat het CE markering heeft voor een test op cardiaal troponine I (cTnI) met het draagbare bloedtestapparaat Minicare I-20. Minicare cTnI levert zijn testresultaten met laboratoriumkwaliteit binnen 10 minuten aan het bed van de patiënt, wat de tijd verkort voor een arts om een behandelingsbeslissing te nemen. Bloedmonsters worden doorgaans in het ziekenhuislaboratorium geanalyseerd, en kost vaak meer dan een uur voor de arts de uitslag krijgt. Point-of-care-testing kan zorgen voor een aanzienlijk kortere doorlooptijd.

Er hoeft slechts één druppel bloed bij de patiënt te worden afgenomen en de uitslag is al beschikbaar terwijl de patiënt wordt beoordeeld en een anamnese wordt afgenomen. Hierdoor heeft de arts minder tijd nodig om een behandelingsbeslissing te nemen. Dit vereenvoudigt de interactie tussen patiënt en arts, en het helpt artsen de best mogelijke zorg aan hun patiënten te leveren. Bij 90% van de patiënten die zich op de Spoedeisende Hulp melden met pijn op de borst, kan een hartinfarct (myocardinfarct) niet aan de hand van een hartfilmpje (ecg) worden gediagnosticeerd. Volgens de huidige richtlijnen moeten bij hen de bloedwaarden voor de biomarker cardiaal troponine worden gemeten.

In het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven werd de Minicare in studieverband getest. “Minicare helpt om de zorgverlening dichterbij de patiënt te brengen en speelt in op de trend die we zien naar ‘point of care’ analyses”, aldus professor dr. Volkher Scharnhorst, klinisch chemicus in het Catharina Ziekenhuis. “De meetmethodiek van de Minicare is een mooie aanvulling op de bestaande technieken”.

Voor hoogrisicopatiënten met een hartaandoening als acuut coronair syndroom is een snelle triage en een snel ingestelde behandeling cruciaal voor betere patiëntuitkomsten en het redden van levens. Slechts 10% van de patiënten met pijn op de borst kan aan de hand van een hartfilmpje oftewel electrocardiogram (ecg) worden gediagnosticeerd; bij de rest is een aanvullende test op cardiale markers noodzakelijk voor de diagnosticering van hartinfarct. Artsen moeten soms wel zes uur wachten voor beslist kan worden of patiënten veilig uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen of dat ze moeten worden opgenomen voor verder onderzoek.

Het is essentieel dat myocardinfarct zo snel mogelijk wordt gediagnosticeerd. Met Minicare cTnI is het mogelijk het diagnostische protocol tot maximaal drie uur in te korten.

‘De Minicare I-20 is bedoeld om zorgverleners te helpen de tijd tot de behandeling en het ontslag van patiënten uit het ziekenhuis korter te maken. Hierdoor wordt ook de drukte op de afdeling Spoedeisende Hulp verminderd en wordt beter gebruikgemaakt van ziekenhuisvoorzieningen,’ aldus Marcel van Kasteel, CEO Handheld Diagnostics bij Philips.

Bevestiging in het Lab2Go-onderzoek
De Minicare I-20 is getest in de praktijk van de acute zorgsetting binnen het Europese project Lab2Go, een consortium van Europese ziekenhuizen. Het onderzoek liet het potentieel zien van Philips’ Minicare cTnI voor een accurate meting van de cTnI-waarden, aan het bed van de patiënt op de afdeling Spoedeisende Hulp, met een doorlooptijd van minder dan 10 minuten.

De Minicare I-20 is eenvoudig en gemakkelijk door niet-laboratoriummedewerkers te gebruiken. De intuïtieve interface en geïntegreerde veiligheidstesten leiden de gebruiker stap voor stap door het proces. Een druppel bloed van een vingerprik of een buisje veneus volbloed kan rechtstreeks op de patroon worden aangebracht. Dankzij de connectiviteit kunnen de gegevens rechtstreeks naar de informatiesystemen van het laboratorium of ziekenhuis worden verzonden om de patiëntdossiers bij te werken. De geïntegreerde kalibratie en veiligheidstesten waarborgen de robuustheid en nauwkeurigheid die noodzakelijk zijn voor een trefzekere besluitvorming.

Prestatie
De klinische en analytische prestatie van Philips’ Minicare cTnI is gevalideerd tijdens multicentrische klinische onderzoeken. De Minicare cTnI point-of-care-test leverde een uitstekende klinische prestatie voor de diagnosticering van myocardinfarct die vergelijkbaar was met die van laboratoriumtests. Minicare cTnI kan worden gebruikt als hulpmiddel bij de diagnosticering van een acuut myocardinfarct (AMI) in een diagnostisch protocol met cTn-test zodra de patiënt zich op de afdeling Spoedeisende Hulp presenteert en vervolgens 2 tot 4 uur later (diagnostisch 0/3-uursprotocol) zoals aanbevolen in de richtlijnen van de European Society of Cardiology (ESC) uit 2015 voor de behandeling van NSTE-ACS-patiënten.