Philips maakte recent de resultaten bekend van het Advancing Care Coordination & Telehealth Deployment at Scale (ACT@Scale) programma tijdens de jaarlijkse internationale conferentie over geïntegreerde zorg in San Sebastian, Spanje. ACT@Scale is het eerste initiatief in zijn soort om de organisatorische en structurele processen te onderzoeken die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van zorgcoördinatie en telezorg op grote schaal. De gepubliceerde resultaten van het drie jaar durende programma in zes Europese regio’s zijn nu beschikbaar, samen met aanbevelingen voor de beste toepassingen van connected care.

 

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft als doel gesteld dat het risico op vroegtijdige sterfte door hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of chronische ademhalingsziekten in Europa tegen 2025 met 25% verminderd moet zijn [1]. Veel overheden beschouwen connected care als essentieel onderdeel om een efficiëntere, patiëntgerichte en continue zorg voor de steeds ouder wordende EU-bevolking mogelijk te maken. Hoewel veel lokale connected care proefprogramma’s erg succesvol zijn, slagen ze er niet in om hun volledige potentieel op grote schaal te benutten.

 

ACT@Scale bouwt voort op de expertise en ervaringen van het succesvolle ACT-programma, waarbij gebruik wordt gemaakt van beproefde samenwerkingsmethoden en -instrumenten om verbeteringen door te voeren. ACT@Scale is volledig in lijn met de doelen van het European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging om geïntegreerde zorg voor chronisch zieke patiënten in te zetten.  Het door de EU gesponsorde project bestaat uit 16 partners uit acht EU-landen, waaronder 14 programma’s in zes regio’s die door Philips worden gecoördineerd.

“Het ACT@Scale programma levert een duidelijke methodologie voor de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met EU-brede, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor gecoördineerde zorg en de inzet van gezondheidszorg op afstand. Verder toont dit onze inzet om zorgverleners en samenlevingen te helpen innovatieve modellen in gebruik te nemen en op te schalen om tienduizenden ouderen of mensen met chronische aandoeningen in verschillende lokale omgevingen te ondersteunen”, aldus Carla Kriwet, Chief Business Leader, Connected Care, Philips.

 

“We kijken ernaar uit om de resultaten van dit onderzoek, dat in de hele Europese Unie met succes kan worden herhaald, te delen. De synergie tussen de Connected Care-activiteiten en Research van Philips helpt ons om samen met onze klanten projecten met een grote impact op te schalen”.

Best practices op het gebied van digitale gezondheidszorg voor grootschalige toepassing

Het ACT@Scale handboek bevat aanbevelingen om verandering op schaal te realiseren en geeft voorbeelden van succes. Het identificeert de beste processen, structuren en werkwijzen in de zes deelnemende Europese regio’s. Deze inzichten en aanbevelingen kunnen worden gebruikt om een grootschalige implementatie mogelijk te maken.

 

“We mogen de inspanningen van zorgorganisaties om veranderingen in de praktijk te brengen niet onderschatten. Connected care is radicaal anders dan veel aspecten van de huidige gezondheidszorg en het overtuigen van zorgprofessionals, patiënten en hun families, maar ook van managers en degenen die de zorg financieren, is geen gemakkelijke taak”, aldus Prof. Stan Newman, Vice-President (International), City, University of London. “Het ACT@Scale handboek bevat een groot aantal belangrijke aanbevelingen die veranderingen op schaal mogelijk maken en geeft inzicht in enkele van de grootste successen in Europa op het gebied van zorgcoördinatie en telezorg tot nu toe. Deze kunnen we bij toekomstige implementaties gebruiken.

 

Bij de bevindingen zijn vier belangrijke onderdelen geïdentificeerd die van essentieel belang zijn voor het opschalen en stimuleren van innovatie in connected care en telezorg: Zelfbeschikking van burgers; Management van belanghebbenden en verandering; Dienstenaanbod en Duurzaamheid en Businessmodellen. Voorbeelden van succes op belangrijke onderdelen van het onderzoek, zijn onder andere het My Diabetes My Way online zelfmanagement platform voor patiënten in Schotland, dat door maar liefst 22.000 diabetespatiënten door hele land wordt gebruikt. Hiermee hebben zij online toegang tot hun medische dossiers om hun diabetes effectiever te beheren. De regionale Baskische stratificatiebenadering heeft ook succes met zijn multi-morbide integratieprogramma, dat patiënten met complexe gezondheids- en sociale zorgbehoeften met een hoog risico op ziekenhuis- of zorgcentrum opname, de mogelijkheid geeft om een vervuld leven te leiden en betere klinische resultaten te behalen. Het programma is erin geslaagd om op te schalen tot 16.000 patiënten in het gebied door technologieoplossingen te bieden aan gepersonaliseerde zorgplannen die op klinische richtlijnen zijn gebaseerd, en gegevens van EHR (Electronic Health Record) te gebruiken.

 

Het UMC Groningen was onderdeel van het ACT@Scale-programma met Philips telezorg in de regio Noord-Nederland. De doelstelling was om hun geïntegreerde zorg en telehealth programma te verdubbelen en verder op te schalen tot meer dan 35.000 patiënten in 2019 en dit verder uit te rollen in andere regio’s. Binnen het programma werd in de afgelopen drie jaar data met betrekking tot behandelresultaten en zorgkosten van grote groepen ouderen en mensen met chronische ziekten zoals COPD en hartfalen in de regio verzameld en onderzocht. Belangrijkste bevindingen van dit programma zijn:

 

  • Data omtrent kosten en baten zijn cruciaal voor het ontwikkelen van een business case om te kunnen opschalen en het vergaren en analyseren van deze data moet dagelijkse routine zijn.
  • Voor het voortzetten van de evaluatie van doelstellingen dient ook een gegarandeerde ondersteuning van personeel op de lange termijn aanwezig te zijn.
  • Het opschalen van dergelijke programma’s vereisen andere vaardigheden en expertise van het betrokken personeel dan de klinische vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van het programma zelf.

 

Voor meer informatie over ACT@Scale, ga naar http://www.act-at-scale.eu en download hier het volledige ACT@Scale handboek voor meer details over de best practice analyse, voorbeelden en resultaten.

 

[1] http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention