Door de waarde voor de patiënt beter inzichtelijk en meetbaar te maken en het beleid en processen te richten op meetbare waardevermeerdering, wil het Maastricht UMC+ voorbereid zijn op de uitdagingen in de zorg. Hiervoor sluiten het Maastricht UMC+ en Medtronic een raamovereenkomst die de basis vormt voor het verlenen van zogenoemde waardegedreven zorg, ofwel Value Based Health Care (VBHC). De partijen breiden daarmee de bestaande samenwerking uit die in het Hart + Vaat Centrum al leidde tot waardevolle en tastbare resultaten die internationaal de aandacht trekken.

De kern van VHBC is dat de waarde van gezondheidszorg voor de patiënt expliciet en meetbaar gemaakt wordt. Vervolgens zijn de keuzes van behandeling, de inrichting van de zorgprocessen en het personeelsbeleid gericht op verhoging van die meetbare waarde, ook voor de langere termijn. VHBC biedt een model om ingewikkelde procesveranderingen vorm te geven .

Zorg voor de toekomst
De voortdurende druk op het  zorgbudget en tegelijkertijd  niet in willen leveren op kwaliteit van zorg  heeft betekenis voor de bedrijfsvoering van het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ geeft die zorg voor de toekomst vorm in enkele organisatie-brede programma’s, waaronder Operational Excellence en Ziekenhuis op Maat. Vanuit die programma’s zijn er allerlei projecten opgezet, telkens met de intentie om de zorg beter en patiëntgerichter te maken. Concreet gaat het om vraagstukken over hoe we er voor kunnen zorgen dat patiënten zo optimaal mogelijk geholpen worden door een medische behandeling of hoe we kunnen voorkomen dat patiënten vaker en langer dan nodig in het ziekenhuis moeten zijn. Er zijn al mooie resultaten met de VBHC-methodiek bereikt in het Hart + Vaat Centrum van het Maastricht UMC+. Op die polikliniek zijn processen zodanig  heringericht dat er snelle doorstroomtijden zijn waardoor een patiënt in één polibezoek alle noodzakelijke diagnostische onderzoeken krijgt  en in hetzelfde consult de diagnose en het behandelvoorstel. Door deze herinrichting van het proces zijn ook de wachttijden verkort en is de patiënttevredenheid fors toegenomen.

Samenwerking
Medtronic is voor het Maastricht UMC+ voor de komende jaren een belangrijke partner om VHBC in een aantal programma’s concreet vorm te geven. Met de samenwerking  wordt een verbinding gemaakt tussen de klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek van het Maastricht UMC+ en de kennis van Medtronic over procesoptimalisatie, vernieuwende vormen van interactie met patiënten en het meten van uitkomsten.  Het doel van beide partijen is om kennis en ervaring op te doen met  VHBC in de praktijk door middel van het bouwen en verder ontwikkelen van geïntegreerde zorgketens, waarbij de patiëntervaring centraal staat en gestuurd wordt op kwaliteit van zorg.

Fotobijschrift: Op 16 januari 2018 ondertekenden Marja van Dieijen-Visser, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ en Rob ten Hoedt, Executive Vice President en President Medtronic van Europa, het Midden-Oosten & Afrika (EMEA-regio), in aanwezigheid van de Raad van Bestuur van MUMC+ en de Europese directie van Medtronic, de strategische samenwerkingsovereenkomst voor de periode van drie jaar.

Bron: Maastricht UMC+