MRI-scanner

Op 21 maart a.s. promoveert Edwin Vrsteeg aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift over een plug-and-play insert-gradiëntspoel voor MRI-scanners.

De voornaamste beperking van MRI-scanners is de snelheid waarmee de beelden gemaakt worden. Deze beperking is relevant voor zowel de kliniek als fundamenteel brein onderzoek. In de kliniek, kan een MRI-onderzoek 30 minuten duren waarbij de patiënt stil moet blijven liggen terwijl de scanner luide geluiden maakt die voor ongemak en ongewenste beweging kunnen zorgen. Voor fundamenteel brein onderzoek zijn gedetailleerde beelden nodig met een hoge resolutie (< 1 mm). Het opnemen van deze beelden met een normale MRI-scanner gaat te traag en het sneller maken van de beeldopname wordt beperkt door de interactie van de MRI-scanner met de zenuwen in het menselijk lichaam door middel van zenuwstimulatie.

Proefschrift

Zowel het luide geluid als de interactie met de zenuwen worden veroorzaakt door hetzelfde onderdeel van de MRI-scanner, namelijk de gradiëntspoelen. Het doel van dit proefschrift was om een nieuwe lokale gradiëntspoel te presenteren, een zogenaamde plug-and-play insert-gradiëntspoel.  Deze spoel kan gebruikt worden om het brein sneller en met een hogere resolutie af te beelden doordat deze minder interactie met de zenuwen heeft. Daarnaast laat dit proefschrift ook zien dat deze spoel gebruikt kan worden om het geluidsniveau van MRI-scans te reduceren door de stromen in de spoel ultrasoon te schakelen waardoor het geproduceerde geluid buiten het menselijk gehoorbereik komt te liggen. Ten slotte, laten we zien hoe deze spoel kan worden toegepast voor zowel anatomische als metabole beeldvorming in het brein.

Promotie

  • Promovendus: Edwin Versteeg
  • Titel proefschrift: A plug-and-play gradient insert for fast and silent MRI
  • Promotores: prof. dr. D.W.J. Klomp en prof. dr. J. Hendrikse
  • Co-promotor: dr. ir. J.C.W. Siero
  • Waar en wanneer: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht – 21 maart 2023 om 14:15 u