De provincie Flevoland stelt een lening van 1.5 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van Spirocan: een pijnmedicijn op basis van medicinale cannabis.
Met deze unieke innovatie draagt de provincie bij aan het antwoord op een al lang bestaand maatschappelijk vraagstuk.
Chronische pijn is invaliderend en moeilijk te behandelen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat chronische pijnpatiënten en vooral zenuwpijn patiënten, goed reageren op behandeling met medicinale cannabis. Onderzoek toont aan dat patiënten wereldwijd cannabis in verdampte vorm prefereren. Cannabis is een natuurlijk product zonder chemische toevoegingen. Apothekers, universiteiten en ziekenhuizen kunnen bij Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC, onderdeel ministerie van VWS)   terecht voor legale medicinale cannabis. Artsen kunnen deze cannabis via de apotheek aan patiënten verstrekken.
Een groot probleem is dat er geen standaarddosering bestaat. Artsen weten daardoor niet welke hoeveelheid cannabis het gewenste effect heeft en schrijven het daardoor weinig voor. Patiënten eindigen zelfs in de coffeeshop. Ook de manier van toediening laat te wensen over. Roken van cannabis is ongezond, oplossen in thee werkt onvoldoende. Bestaande verdampers zijn door hun omvang alleen geschikt voor thuisgebruik.
Veilig en handzaam
Spirocan beoogt cannabis in verdampte vorm te registreren als modern pijnmedicijn. De veiligheid en effectiviteit van Spirocan zal op basis van klinische trials worden aangetoond.
Het ontwikkel- en registratieproces duurt naar verwachting 5 jaar en vindt plaats volgens Europese normen en richtlijnen. Voor een optimale toediening wordt een handzame verdamper voor pads met standaarddosering ontwikkeld.
Spirocan is een initiatief van Zorg Innovaties Nederland BV te Amsterdam, ontwikkelaar van zorg concepten en Bedrocan BV te Veendam, sinds 2003 teler van medicinale cannabis voor de Nederlandse overheid.
 
Impuls voor de Flevolandse economie
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “De ontwikkeling van Spirocan is uniek in de wereld. Ik ben trots en verheugd dat de provincie Flevoland investeerder is. Provinciale Staten tonen zich hiermee innovatief en ondernemend. Spirocan geeft een antwoord op een maatschappelijk vraagstuk én het zorgt voor een economische impuls in Flevoland: vestiging van nieuwe bedrijven en werkgelegenheid. Ook zetten we hiermee Flevoland als innovatieve regio op de kaart.”
Directeur Pieter André de la Porte van Zorg Innovaties Nederland BV: “Deze investering van de provincie Flevoland geeft private partijen het vertrouwen ook te investeren; Met Spirocan kunnen artsen en patiënten een verantwoorde keuze maken voor cannabis als pijnmedicijn. Bovendien is het een prachtig export product voor Nederland.”
Bron: Provincie FlevolandMarijuana-Cannabis-Weed-Bud-Gram