Binnen een jaar organiseren zorgorganisaties in en om Nijmegen de overdracht van verpleegkundige gegevens volgens dezelfde afspraken.

Voor mensen in regio Nijmegen die zorg nodig hebben van meerdere zorgorganisaties tegelijk of na elkaar, gaat de overdracht van de verpleegkundige gegevens beter en sneller verlopen. Ruim 20 zorginstellingen in de regio Nijmegen en omstreken, waaronder het Radboud UMC, het Carnisius Wilhelmina ziekenhuis, het Maasziekenhuis Pantein en de Sint Maartens kliniek vinden optimalisatie van de overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens noodzakelijk. Daarom ondertekenden deze zorgorganisaties op 28 september de afspraak om met de landelijke standaard eOverdracht te gaan werken.
eOverdracht in de care
De standaard eOverdracht zorgt ervoor dat er overeenstemming is tussen zorgorganisaties over welke verpleegkundige gegevens van patiënten zij overdragen én dat dit op dezelfde wijze gebeurt. In de regio Nijmegen kwam de keus om met eOverdracht te gaan werken voort uit het feit dat eOverdracht een landelijk ontwikkelde standaard is die bruikbaar is voor alle zorginstellingen in de regio die mee doen. Regio’s van zorginstellingen worden steeds groter en kunnen elkaar overlappen, daarom vindt de regio het heel belangrijk om uniformiteit na te streven en door ‘één taal’ te spreken gestandaardiseerd samen te kunnen werken.
Verder dan inspectienorm
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert als norm dat de (ontslag)gegevens op dezelfde dag beschikbaar moeten zijn. De samenwerkende zorgverleners in de regio Nijmegen gaan een stap verder: zij spreken af dat de gegevens op het moment van ontslag met de patiënt meegaan. Niet alleen over de termijn van de overdracht van gegevens zijn regionale afspraken gemaakt. De hele overdracht is gestandaardiseerd. De samenwerking heeft als positief neveneffect dat de deelnemende zorgorganisaties beter zicht hebben op elkaars werkwijze en ervaren hebben hoe prettig het is om samen te zoeken naar oplossingen.