Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft heeft vanaf 1 mei 2019 zijn organisatiestructuur vernieuwd. Om de zorg efficiënter te maken en deze rondom patiënten te organiseren, kiest Reinier de Graaf voor een zogenoemde themaorganisatie. Het betekent dat het ziekenhuis voortaan gestuurd wordt vanuit verschillende zorgeenheden die intensief samenwerken en aandoeningsgericht gebruik maken van elkaars expertise. Met een manager en een medisch manager aan het roer van elk zorgeenheid is medisch leiderschap in de organisatie geborgd.

 

Door deze manier van organiseren staat de zorgvraag van de patiënt nog meer centraal en kan de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment geboden worden. Reinier de Graaf is het eerste topklinische ziekenhuis dat start met een dergelijk innovatieve organisatiestructuur. De bijkomende veranderingen op de werkvloer worden geleidelijk doorgevoerd, zodat het zorgpersoneel kan wennen aan de nieuwe organisatiestructuur en de continuïteit van de zorg gewaarborgd is. Alle zorgprofessionals behouden hun plek binnen het ziekenhuis.

Themaorganisatie

Met de nieuwe organisatiestructuur stapt Reinier de Graaf af van het traditionelem25 RVE-model; een structuur waarbij 25 ResultaatVerantwoordelijke Eenheden (RVE’s) verantwoordelijkheid zijn voor hun resultaten. Op basis van de strategie en speerpunten van het ziekenhuis zijn er nu vijf zorgeenheden vastgesteld: Moeder & Kind, Oncologie, Kwetsbare ouderen en Chronische zorg, Acute zorg en Planbare zorg. Naast deze vijf zorgeenheden is er nog een zesde zorgeenheid: zelfstandige RHG (Reinier Haga) centra, waaronder bijvoorbeeld het Reinier Haga Prostaatkankercentrum valt. Zo worden vakgroepen opgesplitst naar inhoud van zorg, waardoor het bieden van multidisciplinaire zorg aan patiënten wordt gestimuleerd. Een medisch manager, die tevens werkt als medisch specialist in het ziekenhuis en een algemeen manager geven samen leiding aan een specifieke zorgeenheid. Door deze nieuwe manier van medisch leiderschap komen twee werelden die elkaar versterken samen.

 

Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf: “Door de uitdagingen in de zorg, zoals de vergrijzing, de toenemende zorgvraag en het Hoofdlijnenakkoord is het belangrijk dat we krachten bundelen, vernieuwen en vooruitzien. Alleen zo kunnen we patiënten in de toekomst ook topzorg blijven bieden. Onze zorgprofessionals werkten al intensief samen met andere specialismen en organisaties in de regio om de zorg rondom de patiënt zo efficiënt en zo goed mogelijk te organiseren. Nieuw medisch leiderschap is nodig om deze koers kracht bij te zetten. Onze nieuwe organisatiestructuur brengt nog meer ruimte voor eigen inbreng van medewerkers, innovatie en stimuleert samenwerking tussen specialismen. Wij geloven dat vernieuwen vooruitgang is en streven er elke dag naar om de zorg voor onze patiënten verder te verbeteren.”