Tolbrug Specialistische Revalidatie heeft als eerste revalidatiecentrum in Nederland het ‘JCI Gold Seal of approval’ toegekend gekregen voor de veiligheid en kwaliteit van zorg.Revalidanten werden actief betrokken tijdens de toetsing; de inspecteurs spraken met hen om te horen hoe zij de zorg ervaren. “Het was boeiend om een bijdrage te leveren aan de accreditatie”, reageert een revalidant. Ik vind het heel goed dat het revalidatiecentrum zich zo openstelt.”

Medewerkers lieten zien hoe zij werken,
en vertelden daarbij waarom zij zo werken

Tijdens de inspectie volgden de JCI-inspecteurs de route van de patiënt door het ziekenhuis en het revalidatiecentrum. Vanaf het maken van een eerste afspraak bij de medische secretaresse tot aan de controle bij de arts. De JCI-inspecteurs vroegen binnen Tolbrug behandelaren en leidinggevenden naar de uitgebreide revalidatie faciliteiten en de specifieke revalidatie werkprocessen. Medewerkers lieten zien hoe zij werken, en vertelden daarbij waarom zij zo werken. Zo verifiëren medewerkers bijvoorbeeld voorafgaand aan elke medische handeling of zij echt de juiste patiënt voor zich hebben.

 

Strenge patiëntveiligheidseisen
Ilse van Engelshoven, kwaliteitsfunctionaris: ”De strenge patiëntveiligheidseisen die JCI stelt, helpen ons om de beste kwaliteit van zorg te geven aan onze revalidanten. Alle behandelaren/therapeuten, revalidatieartsen en andere medewerkers bij Tolbrug werken iedere dag aan hoogwaardige kwaliteit en veilige revalidatiezorg.

 

Er is de afgelopen jaar een flinke slag gemaakt in het op orde krijgen van de faciliteiten en werkprocessen zodat deze voldoen aan de JCI normen. Ook is een aantal werkprocessen aangescherpt, waaronder die op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Ook komende tijd gaan we samen verder met het verankeren van de gemaakte afspraken.”

 

Arno van Noord, bewegingsagoog geeft aan dat er een flinke kwaliteitsslag is gemaakt in de units met betrekking tot materialen en middelen: “Oude spullen zijn vervangen, nu zijn de revalidatiematerialen en middelen JCI-proof.” De therapeuten en behandelaren ervaren dat dit prettig werken is, mede doordat er gestreefd wordt naar de hoge eisen die JCI stelt voor een behandeling.”

 

Revalidatieproces op maat
Revalidanten bij Tolbrug kunnen zich helemaal vinden in de toekenning van het keurmerk. Zo vertelt één van hen: “Artsen, therapeuten, vrijwilligers: allemaal zetten ze zich voor 100% in. Het revalidatieproces was echt voor mij op maat gemaakt. Je merkt dat de therapeuten de doelen onderling goed op elkaar afstemmen. Dat noem ik nou echt patiëntgericht werken!” Een andere revalidant merkt op: “Ik voel me gehoord. De medewerkers zien me als een serieuze gesprekspartner. Dat geeft me een veilig gevoel.”

 

Over het JCI-keurmerk
De Inspectie voor de Gezondheidszorg controleert continu of zorginstellingen voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Het JBZ heeft ervoor gekozen om de kwaliteit van patiëntenzorg door JCI te laten toetsen. JCI is een van oorsprong Amerikaanse non-profitorganisatie die in 1994 is opgericht om wereldwijd de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Op basis van 1.200 patiëntgerichte normen toetst JCI de zorg. Daarin worden ook de werkzaamheden onder de loep genomen die niet direct met patiëntenzorg van doen hebben, maar wel sterk bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Bijvoorbeeld de keuken, de schoonmaakroutine en de brandveiligheid van het gebouw en de revalidatie faciliteiten. En JCI toetst of er aantoonbaar wordt gewerkt aan continue verbetering van de patiëntenzorg.

 

Tolbrug
Tolbrug is het revalidatiecentrum in de regio Noordoost Brabant, waar inwoners uit de regio’s-Hertogenbosch en omgeving en Uden terecht kunnen voor revalidatie behandeling. Tolbrug is onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Tolbrug Specialistische Revalidatie leert revalidanten omgaan met tijdelijke en/of blijvende beperkingen, zowel lichamelijk als cognitief (het vermogen te leren en te begrijpen). Samen met de revalidant doen we er alles aan om het dagelijks functioneren te verbeteren! Ons revalidatiecentrum is voorzien van alle moderne faciliteiten om een revalidant te ondersteunen in zijn/haar herstel. Zie www.tolbrug.nl.

 

Jeroen Bosch Ziekenhuis
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis en richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.

Foto’s: fragmenten bovenstaande video en website.

Bron: JBZ