Vanaf deze week kent Rijnstate een officieel Europees Slaapcentrum. Daarmee is Rijnstate het achtste algemene ziekenhuis in Nederland dat door de Federatie van Slaapcentra (FSC) erkend is als officieel Slaapcentrum. Dat betekent dat Rijnstate voldoet aan de belangrijkste criteria die de FSC volgens de Europese richtlijn van de European Respiratory Society heeft opgesteld.

Voorwaarde voor de erkenning was onder meer dat er samengewerkt wordt in een multidisciplinair team van diverse medische en niet-medische specialismen. Onder meer werken longartsen, neurologen, KNO-artsen, kaakchirurgen en tandartsen in Rijnstate samen en zo nodig worden andere disciplines bij de behandeling betrokken. Ook werken er verpleegkundig specialisten in het Slaapcentrum.

Nieuwe behandelingen
Rijnstate heeft expertise in huis over veel slaapaandoeningen. Op het gebied van slaapapneu, een aandoening die zich kenmerkt door snurken en frequente ademstops tijdens de slaap, heeft het ziekenhuis landelijk en internationaal veel aanzien. Recent zijn twee nieuwe behandelingen ingevoerd: een nieuw apparaatje (de positietrainer) voor mensen met licht slaapapneu en een vernieuwde snurkbeugel met ingebouwde chip die de slaaphouding registreert.

Symposium voor professionals
Over de nieuwe behandelingen was op donderdag 25 juni 2015 een symposium in Burger’s Zoo, georganiseerd door de longartsen van Rijnstate. Dit symposium mag met 350 deelnemers een succes genoemd worden.