Piet-Hein Buiting - portretfoto

Na zeven jaar vertrekt bestuursvoorzitter Piet-Hein Buiting bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Tijdens zijn voorzitterschap richtte hij zich in het bijzonder op gezondheidsbevordering in de ziekenhuisregio. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis was in 2016 het eerste ziekenhuis in Nederland dat het concept positieve gezondheid omarmde en in de praktijk ging toepassen. Onder Buitings voorzitterschap behaalde het Jeroen Bosch Ziekenhuis ook het JCI-kwaliteitskeurmerk.

Piet-Hein Buiting: “Het is voor mij na de coronaperiode een natuurlijk moment om het stokje over te dragen. De strategie van gezondheidswelzijn is goed geworteld en er is nu behoefte aan een actualisatie. Er zijn weer nieuwe zorgvormen nodig met gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden om de vraagstukken die spelen in de zorg op te lossen.”

Er is een sterk netwerk in de Bossche regio met collega’s in het sociale- en zorgdomein tot stand gekomen. Binnen dit netwerk zijn tal van projecten opgestart bijvoorbeeld op het gebied van alcoholproblematiek, wondzorg en zorg in de laatste levensjaren. In de afgelopen jaren zijn bovendien veel innovatieve trajecten gerealiseerd binnen het JBZ, zoals thuismonitoring en het gebruik van 3D-printing en Artificial Intelligence.

De raad van toezicht heeft de procedure voor de opvolging van Piet-Hein Buiting inmiddels in gang gezet en zal daar de diverse geledingen in de organisatie bij betrekken.