Vanaf begin december 2015 hebben artsen op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) in ziekenhuizen direct toegang tot het Landelijk Schakel Punt (LSP), aldus de NVZ.
Zij kunnen nu onder eigen verantwoordelijkheid medicatiegegevens raadplegen van patiënten die zij behandelen. Deze gegevens zijn nodig om goede medicatiebewaking uit te voeren. Vooruitgang dus in de medicatieveiligheid voor de patiënt.
KNMG-gecertificeerde SEH-artsen kunnen bij het CIBG (dienst voor registers) een UZI-pas met de code ‘Arts Spoedeisende Hulp’ aanvragen. (UZI: Unieke Zorgverlener Identificatie.) Die code geeft direct toegang tot het LSP. Voorheen hadden SEH-artsen alleen onder mandaat van een medisch specialist toegang tot het LSP.
SEH-artsen zien de medicatiegegevens in, die apotheken met toestemming van de patiënt beschikbaar hebben gesteld. Ook kunnen SEH-artsen nu zelf arts-assistenten en verpleegkundigen op de Spoedeisende Hulp mandateren om deze gegevens in te zien via het LSP. Een belangrijke stap voorwaarts in de medicatieveiligheid voor de patiënt.
Bron; NVZ.