De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis onderscheidt zich positief met voorzieningen voor kinderen en hun ouders. Dat stelt de onafhankelijke patiëntenorganisatie Kind en Ziekenhuis, dat de SEH vandaag heeft beloond met een ‘Zilveren Smiley’. Dat kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan ziekenhuizen die voldoen aan alle opgestelde criteria met betrekking tot kindgerichte zorg.

De SEH is door Kind en Ziekenhuis tijdens een visitatie getoetst aan de hand van elf thema’s en dertig criteria. Voorbeelden zijn de informatieverstrekking aan kinderen en hun ouders, het voorkomen en bestrijden van pijn, de samenwerking van personeel op de afdeling en de nazorg aan patiënten. “We zijn heel trots. Het was een pittig proces om deze accreditatie binnen te halen,” zegt unithoofd John de Laat. “Het houdt je als SEH ook echt een spiegel voor. Sommige dingen doe je omdat het al jaren zo gaat, of omdat het gebouw en de afdeling er nu eenmaal op zijn ingericht. Dankzij dit traject hebben we een paar mooie verbeteringen kunnen doorvoeren.”

Op advies van Kind en Ziekenhuis werd onder meer de scholing van verpleegkundigen aangescherpt en is de kinderwachtruimte onder handen genomen, zodat dat deze nu beter geschikt is voor adolescenten. Ook zijn er vier iPads aangekocht en hangt er inmiddels een televisie. De Laat: “Daarnaast hebben we de glazen scheidingswand van de ruimte afgeplakt met folie, zodat kinderen niet langer andere patiënten zien binnenkomen.”

De kosten voor die aanpassingen werden deels bekostigd door de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Eerste ziekenhuis in Brabant
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in de provincie Noord-Brabant wiens SEH wordt geaccrediteerd door Kind en Ziekenhuis. De organisatie deelt naast de Zilveren Smiley ook gouden en bronzen varianten uit. “Natuurlijk mikken we altijd op het hoogste,” zegt De Laat daarover. “Maar om ‘goud’ binnen te slepen zouden we aanpassingen moeten doen die nu niet haalbaar zijn. Op dit moment is zilver voor ons het hoogst haalbare.”

De Kinderafdeling en Dagbehandeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn wel al langere tijd in het bezit van een Gouden Smiley. Het keurmerk van de Kinderafdeling werd 7 november officieel verlengd. Kind en Ziekenhuis controleert elke drie jaar of de kindgerichte zorg op de beoordeelde afdelingen op peil is gebleven. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis van Zuid-Nederland dat beide Smiley’s heeft ontvangen.

Open dialoog mogelijk
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

Bron: JBZ