Siemens Healthcare, de enige fabrikant van computertomografen met twee röntgenbuizen en twee detectoren, versterkt haar Dual-Source-portfolio met haar nieuwste model: de Somatom Drive.

Tal van innovatieve technologieën maken het apparaat inzetbaar voor alle klinische gebieden. De patiënten profiteren daarbij van preciezere diagnoses, van onderzoeken waarbij kan worden volstaan met een uiterst lage stralingsdosis en een reductie in contrastmiddel, en van opnamen waarbij de patiënt de adem niet hoeft in te houden. Ook de gebruikers profiteren van de intuïtieve bediening met behulp van nieuwe touchscreens en de snelle onderzoeksprocessen, die hen in staat stelt, ook in de toekomst te blijven voldoen aan de groeiende vraag naar CT scans.

„Met de Somatom Drive presenteren we een uiterst geavanceerde CT-scanner, waarmee een veel grotere groep gebruikers hun patiënten kan laten profiteren van de voordelen die de Dual-Source-technologie te bieden heeft: een uiterst precieze beeldvorming en bijzonder lage dosiswaarden“, aldus Kees Smaling, directeur Siemens Healthcare Nederland.

Een en ander is mogelijk gemaakt door een reeks innovatieve technologieën: de nieuwe Straton-MX-Sigma-röntgenbuizen en de Sigma-generatoren van de Somatom Drive dragen bij aan een krachtige en zeer nauwkeurige focussering van de röntgenstraal. Hierdoor kunnen onderzoeken plaatsvinden met lage buisspanningen. Door flexibel gebruik te kunnen maken van lage kV-waarden wordt ook de hoeveelheid contrastmiddel navenant beperkt – een belangrijk voordeel voor ernstig zieke patiënten en mensen met een beperkte nierfunctie, zoals diabetici. De spanning van de röntgenbuizen kan daarbij in stappen van 10 kV flexibel worden ingesteld van 70 tot 140 kV. Zo kan voor elke patiënt de voor hem of haar meest geschikte spanning worden gekozen en daarmee de laagst mogelijke dosis worden toegepast. Wanneer er met lage kV-waarden wordt gescand, resulteert dit voor de patiënt namelijk in een significante lagere stralingsbelasting. Dat is bijvoorbeeld in de kindergeneeskunde een noodzaak en voor mensen die vanwege regelmatige controles vaker gescand moeten worden. En zelfs bij zwaardere patiënten bieden de nauwkeurig instelbare kV-waarden een uiterst nauwkeurige beeldvorming.

Geoptimaliseerd röntgenspectrum
Naast de zeer hoge temporele resolutie van 75 ms die de Dual-Source-computertomograaf biedt en zijn scansnelheid tot 45,8 centimeter per seconde heeft Siemens Healthcare de Somatom Drive voorzien van speciale filters. Deze zogenaamde Selective Photon Shields II-filters optimaliseren het röntgenspectrum, doordat ze uit de röntgenstraal de deeltjes wegfilteren die geen bijdrage leveren aan de beeldgeving. Op deze wijze kunnen longopnamen met uiterst lage dosiswaarden worden uitgevoerd. Dit is een groot voordeel bij regelmatige vroeg diagnostische scans van bijvoorbeeld zware rokers die eventueel longkanker ontwikkeld hebben. Dankzij spectraalfilters kan bijvoorbeeld ook bij calcium-scoring voor hartdiagnostiek met bijzonder lage doses volstaan worden. En voor toekomstige toepassingen, bijvoorbeeld in de orthopedie of de spinale diagnostiek (rugproblematiek) is de Somatom Drive vanwege zijn lage doseringen en scherpe beelden eveneens zeer geschikt. Daarnaast kan de Dual-Energy-modus van de Dual-Source-scanner de verschillende materialen in het lichaam – weefsel, botten, implantaten – nauwkeurig van elkaar onderscheiden en metalen artefacten vermijden.

Toepassing in kindergeneeskunde
Het voorbeeld van de kindergeneeskunde laat zien, hoe de scansnelheid van het nieuwe systeem de patiënt ten goede komt. Of het daarbij nu gaat om een thorax-scan van een pasgeborene met mogelijke vaatafwijkingen en de vervolg-onderzoeken na een operatieve ingreep, of om een andere acute aandoening: kleine patiënten kunnen hun adem meestal niet inhouden, omdat ze het ademcommando niet begrijpen, of omdat ze kunstmatig worden beademd. Ook voor angstige of gestresste kinderen is het tijdens een onderzoek niet mogelijk om stil te zitten. Door de snelheid waarmee de Dual-Source-scanner werkt, hoeven de kinderen niet kunstmatig met medicamenten te worden gekalmeerd om bewegingsartefacten te voorkomen. Zij kunnen vrij gescand worden. Bovendien is het juist bij kinderen zaak, de gebruikte stralingsdosis zo laag mogelijk te houden. De Somatom Drive maakt dit voor onderzoeken in de kindergeneeskunde mogelijk met de Stellar-Infinity-detector, de iteratieve reconstructiesoftware en de bijzonder lage kV-waarden.

 Voordelen voor patiënten en gebruikers
Maar ook voor oudere patiënten, die bijvoorbeeld met onverklaarbare pijn op de borst in het ziekenhuis komen, of voor rokers die last hebben van kortademigheid, is het bijzonder prettig, dat ze tijdens de CT-opname vrij kunnen blijven ademen. Dankzij de scansnelheid van de Somatom Drive hebben de bewegingen van hart en longen geen effect op de beeldkwaliteit. Bètablokkers die de hartslag vertragen, zijn niet langer nodig, omdat de hartscan al binnen één hartslag gemaakt is.

Wat gunstig is voor de patiënt, ontlast tevens de werkprocessen in de radiologie: als de klinische beelden al bij de eerste CT-scan de vereiste diagnostische kwaliteit hebben, hoeven de opnameroutines niet te worden herhaald. Bij patiënten met een beperkte nierfunctie maakt een lagere hoeveelheid contrastmiddel in de meeste gevallen de voor- en nazorg overbodig. En zonder sedatie is er ook geen anesthesie-ondersteuning en intensieve medische begeleiding noodzakelijk.

Intuïtieve bediening
Met de nieuwe touchscreen van de Somatom Drive kan het systeem intuïtief worden bediend. Zo kan het systeem ook door minder ervaren gebruikers veilig worden bediend. Daardoor kunnen de trainingskosten voor het medisch personeel worden beperkt en herhalingsonderzoeken vanwege foutieve bediening worden vermeden. Bovendien biedt de positionering van de bedieningselementen het medisch personeel de mogelijkheid, dichter bij de patiënt in de buurt te blijven, bijvoorbeeld bij interventionele ingrepen. De aanraakschermen zijn gemakkelijk schoon te maken, wat de hygiëne tijdens de procedures ten goede komt.

De CE-markering voor de Somatom Drive is al verkregen. Levering vindt plaats vanaf het 3e kwartaal van 2016.

Bron: Siemens