Toiletbezoek dient afgestemd te zijn op de behoefte. In de ouderenzorg is het door de bezuinigingen te vaak andersom: toiletrondes zijn afgestemd op de dagindeling van de instelling. Met het SIM systeem van Simavita is dit verleden tijd. Persoonsgerichte zorg door effectief toiletbezoek.

SIM staat voor Smart Incontinence Management. Het systeem heeft zich reeds bewezen in Australië en de Verenigde Staten en komt nu ook voor Nederland beschikbaar. In de afgelopen 6 maanden heeft Brabantzorg, een grote zorgorganisatie met 35 locaties, samen met Simavita het SIM systeem op diverse afdelingen en locaties ingezet met als doel de kwaliteit van zorg te optimaliseren. De resultaten van deze Pilot zijn veelbelovend.

Uniek systeem voor vaststelling incontinentiepatroon
geeft ouderen betere kwaliteit van leven

Een sensor in het incontinentiemateriaal brengt gedurende drie dagen nauwkeurig het urineverlies in kaart. Dit urineverlies wordt weergegeven in een grafiek, gekoppeld aan het patroon van drinken, toiletbezoek en verschonen. Zo ontstaat een compleet beeld van het urineverlies. Dit patroon vormt de basis voor een individueel en op feiten gebaseerd continentiezorgplan, dat kan worden opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier.

De verzorgenden kennen zo per bewoner de optimale toilettijden en momenten voor verwisseling van incontinentiemateriaal, en weten hoe ze vochtbalans optimalisatie kunnen bewerkstelligen. Ook weten ze wat het meest geschikte incontinentieproduct voor de bewoner is. Dit alles met een paar klikken op de tablet.

De winst voor de bewoner is enorm. De bewoner behoudt zijn gevoel van waardigheid doordat het aantal “ongelukjes” afneemt, evenals het aantal verschoningen.  Het aantal succesvolle toiletbezoeken neemt toe, wat minder stress oplevert. Bovendien wordt het aantal valincidenten en gevallen van huidschade gereduceerd, beide bewezen complicaties bij mensen met incontinentie.

Ook de winst voor het verpleeg- of verzorgingshuis is groot. Inzet van het SIM systeem leidt tot optimalisatie in het gebruik van incontinentiemateriaal en dus lagere operationele kosten. Het zorgt voor reductie van zorgtijd bij het vaststellen van het incontinentiepatroon en het maken van het continentiezorgplan. Bovendien zorgt het voor reductie van zorgtijd door het beperken van niet succesvol toiletbezoek. Maar het belangrijkste: het voorkomt dat bewoners ernstiger incontinent worden op het moment dat ze in een zorginstelling gaan wonen en dan meegaan in de structuur van de afdeling. Met het SIM systeem gaan de verzorgenden juist mee in het incontinentiepatroon van de bewoners. De kwaliteit van leven van onze ouderen staat voorop.