Wiro Niessen heeft de Simon Stevin Meester-prijs gewopnnen voor zijn bijdrage aan de hoge vlucht die de medische beeldanalyse de afgelopen jaren heeft genomen.
De uitreiking van de Simon Stevin Meester-prijs vond plaats tijds het jaarcongres van de Technologiestichting STW .

STW prijst Wiro Niessen ook voor de manier waarop hij bruggen slaat tussen techniek en kliniek. Hij spreekt de taal van ingenieurs, maar kan wetenschappelijk onderzoek ook onder de aandacht brengen van clinici. De Simon Stevin Meester-prijs is met een geldbedrag van €500.000 de grootste prijs voor technisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland.
Niessen ontwikkelt met zijn vakgroep computersystemen die voorspellen welke ziektes iemand krijgt, lang voordat die persoon daadwerkelijk ziek wordt. Het grote voordeel van
zulke extreem vroegtijdige diagnostiek is dat artsen preventieve maatregelen kunnen nemen en veel gerichter
kunnen behandelen.