Kenniscentrum voor langdurende zorg Vilans en de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg, SoloPartners, vinden elkaar in hun ambitie om bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg. Hiertoe tekenden Vilans-bestuurder Annelies Versteegden en directeur/eigenaar Martijn van Schaik van SoloPartners vorige week een intentieverklaring. Met deze intentie blijven KICK-protocollen ook bereikbaar voor zzp’ers.

Vilans verbetert de langdurige zorg door samen met zorgaanbieders te werken aan betaalbare zorg van hoogwaardige kwaliteit. SoloPartners is dé brancheorganisatie gericht op solistisch werkende zorgaanbieders die gelooft in de kracht van het zzp-schap in de zorg. Het doel van de samenwerking tussen Vilans en SoloPartners is de kwaliteit van zorg te bevorderen door toegankelijkheid tot kwaliteitsinstrumenten te vergroten en het gebruik ervan te bevorderen.

Kwaliteitsimpuls
‘Met onze protocollen kunnen aanbieders zorg beter verantwoorden, naar cliënt, elkaar en Inspectie’, zegt Lia Davelaar, adviseur Vilans KICK-protocollen. ‘Ze bieden een stevige basis voor veilige zorg. Ruim 400 organisaties in zorg en onderwijs hebben een abonnement en vanaf 1 januari 2018 bieden we een gedifferentieerd abonnementsmodel aan waar ook zzp’ers gebruik van kunnen maken.’ Bestuursvoorzitter Annelies Versteegden vult aan: ‘De Vilans KICK-protocollen vormen een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de zorg. In de kennisgemeenschap zijn nu 500 actuele, practise- en evidence-based protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen beschikbaar. Per 1 januari gaan we over naar een nieuw model waarmee de protocollen makkelijker toegankelijk worden voor solistisch werkende zzp’ers. Doordat SoloPartners garant staat voor de toegang van een groot aantal zzp’ers, worden de protocollen voor alle zzp’ers betaalbaar.’

Bevlogenheid van de professional
Van Schaik vult aan: ’SoloPartners is als brancheorganisatie actief en heeft meer dan 6000 leden. Die massa geeft ons de gelegenheid om een vuist te maken als dat nodig is, of de lobby in te zetten als dat gewenst is. Naast de toegang tot de Vilans KICK protocollen hebben wij voor onze kwaliteitsleden de WKKGZ eisen op orde gebracht en zien wij deze services als een belangrijk onderdeel van ons lidmaatschap.’

Samenwerking
De samenwerking houdt niet alleen in dat zzp’ers toegang kunnen krijgen tot de kennisgemeenschap van Vilans en dat leden van SoloPartners tegen gereduceerd tarief toegang kunnen krijgen. Daarnaast zullen Vilans en SoloPartners gezamenlijk bekijken of en zo ja op welke wijze een trainingsaanbod voor zzp’ers kan worden ontwikkeld en gerealiseerd.

Bron: Vilans