De expertgroep ‘Medische Gassen’ is gestart met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over medische voedingseenheden. De reden hiervoor was dat in het veld niet altijd duidelijk was wat een medische voedingseenheid is en waarom hier eisen aan gesteld worden. Geïnteresseerden in deelname kunnen zich aanmelden tot 1 april 2020.

De NTA moet een toelichting gaan bieden over de noodzaak van de NEN-EN-ISO 11197 ‘Medische voedingseenheden’ en aanverwante normen.

Normen voor medische voedingseenheden
Er zijn diverse normen voor medische voedingseenheden van toepassing, onder andere ISO 11197. Hierin staan eisen voor alle betrokkenen bij het ontwerp, de fabricage (zowel in de fabriek als ter plaatse), de installatie, inspectie, testen en onderhouden van bedwandpanelen en/of pendelsystemen. Deze eisen hebben onder andere betrekking op segregatie tussen gassen en elektrische componenten, verbindingstechnieken, gebruik van brandveilige materialen, ventilatie, vereffening en mechanische sterkte.

Praktijkvragen
De expertgroep ‘Medische Gassen’ heeft het initiatief genomen om een NTA op te stellen. Er zijn al normen waarin internationale afspraken staan die van toepassing zijn op medische voedingseenheden, maar er waren veel vragen vanuit de praktijk. Uitgaande van de huidige normen is er met aandacht voor de vraagstellingen en misstanden, de mogelijkheid om een toelichting te geven op de bestaande normen. Dit is om een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van de kwaliteit en veiligheid van medische voedingseenheden in de praktijk.

Deelname
Alle belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan de projectgroep. Installateurs, fabrikanten, onderhoudstechnici, adviseurs, beheerders, inspecteurs (toezichthouders tijdens realisatie) zijn van harte welkom om aan deze NTA mee te werken. Aanmelden is mogelijk tot 1 april 2020 via zw@nen.nl.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Saliha Lalout, Consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 431 of e-mail zw@nen.nl.