Een fusie tussen twee grote ziekenhuizen brengt diverse uitdagingen met zich mee, zoals het afstemmen van diverse systemen.
Verpleegkundig specialist cardiologie en verpleegkundig informaticus P. Stoelinga van het Spaarne Gasthuis gaat in op de gevolgen voor de afdelingen Cardiologie.

Het Spaarne Gasthuis is sinds 22 maart 2015 het resultaat van de fusie tussen het Spaarne Ziekenhuis uit Hoofddorp en het Kennemer Gasthuis uit Haarlem. Twee ziekenhuizen die zelf ook uit fusies zijn ontstaan. Het Spaarne Gasthuis kent momenteel 2 hoofdlocaties en 2 nevenlocaties (poli en dagbehandeling). Er werken ongeveer 5000 personeelsleden.
Uitdaging
Een fusie tussen twee grote ziekenhuizen brengt diverse uitdagingen met zich mee, zoals het afstemmen van diverse systemen. Zo werd tijdens dit fusietraject de keuze gemaakt om het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Epic, waar het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp jaren geleden de eerste Europese gebruiker van was, in te voeren voor het hele Spaarne Gasthuis. Groot voordeel hiervan is dat vrijwel alles wat rondom de patiënt gebeurt, vanuit hetzelfde programma gedaan kan worden. De gehele statusvoering, toegang tot uitslagen, aanvragen (orders) en ook de gehele patiëntenadministratie.
Door de fusie moesten alle relevante systemen geschikt gemaakt worden voor integratie met Epic. Voor de cardiologie betekende dat voor beide locaties technische aanpassingen, die projectmatig werden aangepakt. Elk onderdeel werd op projectbasis toegewezen aan één van de twee hoofden cardiologie van de twee hoofdlocaties. Eén van de klinisch fysici was sturend in en eindverantwoordelijk voor het totale project.
Cardiologie apparatuur
Een van de systemen die op de cardiologie in Haarlem geïmplementeerd moest worden was het MUSE™ Cardiologie Informatie Systeem van GE Healthcare. Was het alleen dit systeem dat we moesten implementeren, dan was het allemaal niet zo complex, maar parallel aan de komst van MUSE hadden we met heel veel andere projecten te maken.
Bij MUSE hadden we gelijk een uitdaging; het vrij nieuwe “ECG-wagenpark” in Haarlem bleek niet te kunnen communiceren met MUSE. Ruim 30 ECG-apparaten raakten hierdoor nutteloos voor locatie Haarlem. Gelukkig was er ruim voldoende budget gereserveerd voor de implementatie van Epic waardoor het mogelijk was om nieuwe ECG-apparaten aan te schaffen van GE Healthare. Het MAC™ 5500 systeem voor rust ECG’s en de Cardiosoft™ software only oplossing voor rust en stress ECG`s. Hetzelfde communicatie probleem deed zich namelijk ook voor bij de reeds op locatie Haarlem aanwezige stress-opstellingen. Met name voor de cardiologie was het belangrijk dat gemaakte fietstesten ook in MUSE zichtbaar werden. Uiteindelijk is er een schuifplan opgesteld waardoor de vrij nieuwe stresssystemen van de cardiologie elders konden worden ingezet binnen beide locaties en er voor de cardiologie ook nieuwe Cardiosoft Stress systemen konden worden aangeschaft.
Dankzij interviews met gebruikers en afdelingshoofden hebben we het aantal aan te kopen cardiografen nog wat kunnen verminderen. Bij aanschaf van de cardiografen is meteen gekozen om elk systeem te voorzien van een KISS zuigelectroden systeem.
Installatie MUSE
MUSE zelf is een ECG datamanagementsysteem dat op locatie Hoofddorp al enkele jaren draaide met een goede koppeling naar Epic. Vanuit die context moest locatie Haarlem nog op de MUSE aangesloten worden, dus vooral het realiseren en testen van koppelingen. Er zijn binnen het Spaarne Gasthuis een aantal ICT-ers op projectbasis aangenomen en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. We hebben voor de implementatie van MUSE de hulp gekregen van een ICT-consultant die ervaring had met de technische implementatie van dit soort projecten. Wekelijks rapporteerde hij de stand van zaken in een overleg met cardiologie en de leidende klinisch fysicus. Pragmatische aanpak met het stapsgewijs voorbereiden van de MUSE en het EPD. Een van die stappen was het bestellen van alle hardware, zoals cardiografen en PC’s en software, maar ook moesten bijvoorbeeld alle apparaten voorzien worden van IP adressen en de MAC 5500-systemen moesten gaan communiceren via WiFi (ophalen NAW gegevens middels de ADT-Query koppeling en het versturen van de ECG’s naar MUSE). Ook moesten de apparaten weten waar de ECG’s naar verstuurd moeten worden en waar MUSE ze kon vinden.
Veel stress, weinig tijd
Separaat hieraan was besloten om de bestaande MUSE-server uit Hoofddorp in een zogenaamd nieuw Spaarne Gasthuis domein te plaatsen. In een korte tijd moesten heel veel zaken worden gerealiseerd. Geen tijdelijke oplossingen maar meteen de definitieve situatie, zowel technisch als ‘aan het bed’. Voor de cardiologie eigenlijk een ideaal project. De komst van een uitstekend cardiologisch informatie systeem, nieuwe cardiografen en de implementatie van het EPD, met een keiharde deadline. Veel stress in korte tijd. Gelukkig was de technische ondersteuning zowel in het ziekenhuis als door GE Healthcare prima op orde en we zijn eigenlijk niet op gekke dingen gestuit.
MUSE is de week voor 22 maart 2015 live gegaan in een testomgeving en van het begin af aan werkt de koppeling met het EPD uitstekend. De gebruiker kan nu op diverse manieren het ECG vanuit Epic beoordelen of bekijken: als PDF file of de ruwe data binnen de MUSE Client. Voor de MUSE Client moet je als applicatiebeheerder aparte accounts aanmaken met rechten. Besloten is dat alleen de cardiologen uitgebreide rechten hebben en dat alle assistenten en diegenen die het binnen hun werk nodig hebben, alleen kunnen kijken in MUSE. Ze zien de zogenaamde seriële vergelijking, waarbij men middels tabbladen kan klikken tussen meerdere ECG’s van dezelfde patiënt. Dit blijkt voor het merendeel van de gebruikers voldoende te zijn. De arts-assistenten van de cardiologie kunnen op deze manier bij MUSE, zodat ze snel ECG’s met elkaar kunnen vergelijken en eenvoudig metingen kunnen uitvoeren.
Cardiologie
Beoordelen ECG’s
Alleen de cardiologen kunnen ECG’s beoordelen. Met zo’n 50.000 testen op jaarbasis (rust ECG’s en inspanningstesten) zou dat niet gaan werken, daarom is besloten dat de aanvrager zelf verantwoordelijk is voor het ECG van zijn patiënt en de beoordeling in het EPD in de notities schrijft. Een beperkt aantal ECG’s wordt door de ECG-dienst gemaakt (cardiologie). Deze ECG’s worden – in een ‘basket – wel aan de cardiologen aangeboden ter beoordeling. Alle cardiologen kunnen tegelijk in deze basket werken en het beoordelen is vlot gedaan. ECG’s van de cardiologische patiënt op de poli wordt gedurende het poli bezoek beoordeeld in MUSE. Gekozen is voor de automatische MUSE beoordeling, omdat deze in het grootste deel van de gevallen correct is. De cardioloog past deze beoordeling indien nodig aan en bevestigt dit. Indien een ECG niet beoordeeld is door een cardioloog, wordt dit erbij vermeld.
Foutieve ECG’s worden dagelijks door de applicatiebeheerder bekeken en eventueel gecorrigeerd. De meeste fouten ontstaan door verkeerd gebruik van de apparatuur (scannen barcode t.b.v. de NAW gegevens) of te weinig kennis van de cardiograaf. Deze ECG’s komen in een bakje ‘mismatches’. De applicatiebeheerder bekijkt dagelijks of deze ECG’s nog te plaatsen zijn bij de juiste patiënt, anders wordt het ECG verwijderd.
We zijn nu (juni 2015) 3,5 maand verder en inmiddels zijn we de 12.500 rust en stress ECG`s gepasseerd!
Tekst bij foto’s:
Foto’s: Het maken van een ECG met de MAC 5500 HD mobiele opstelling.
Foto: dhr. Stoelinga aan het werk als applicatiebeheerder van MUSE.
Bron: GE Healthcare