Diagnostiek door analyse van radiologiebeeld
Diagnostiek door beeldanalyse

Een nieuw medisch dashboard helpt bij het voorspellen hoe een ziekte ontwikkelt en welke gevolgen een ziekte heeft. Met het gebruik van het dashboard zijn medisch specialisten nog beter in staat te bepalen welke behandeling het meest effectiefst zal zijn. Business Data Challengers (BDC) ontwikkelt een systeem dat op basis van kunstmatige intelligentie (AI) in staat is een enorme hoeveelheid aan medisch beeldmateriaal te verwerken en te presenteren. Medisch specialisten zijn hierdoor in staat om uiterst betrouwbaar een grote hoeveelheid beelden te analyseren en te beoordelen tijdens bijvoorbeeld hersenscans of hartfilmpjes.

Met dit project wordt medische kennis samen met de expertise van BDC en de rekenkracht van het datacenter van BytesNet geïntegreerd tot een tool voor medisch specialisten. De Topsector Life Sciences & Health van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft het project subsidie toegekend voor doorontwikkeling.

Hersenscans en hartfilmpjes
Het doel van het dashboard (Medical Image Process Dashboard) is het ondersteunen van medisch specialisten bij het onderzoeken van onder andere hersen- en hartscans. Door inzet van AI is het dashboard in staat ook kleine afwijkingen in beeld te brengen, die met het blote oogmogelijk gemist worden. De tool biedt zodoende ondersteuning bij het stellen van diagnoses.
Medisch specialisten zijn hiermee, veel beter dan met de huidige systemen, in staat te beoordelen hoe ziektes er op beeldmateriaal uit zien. Hetty Wessel-Smit van BDC licht toe: “Hierdoor neemt het voorspellend vermogen toe als het gaat om de ontwikkeling van een ziekte en welke gevolgen en bijwerkingen dit heeft. Medisch specialisten zijn dan nog beter in staat te bepalen welke behandeling het beste past bij welk ziektebeeld”. Het systeem, dat beelden verwerkt en presenteert, kan worden ingezet bij alle soorten beeldtypes, zoals bij hersenscans en hartfilmpjes.

Subsidie
Deze oplossing krijgt nu als MIT R&D samenwerkingsproject van de Nederlandse Topsector Life Sciences & Health (LSH) een subsidiebedrag vanwege innovatie in de zorgsector.
Dit project valt direct binnen het thema Beeldvorming en Image guided therapieën van de Topsector Life Sciences & Health. Hetty Wessel-Smit: “Hierbij worden specifiek innovaties gevraagd op het gebied van beeldvormende technologie voor meer precieze en minder invasieve diagnoses, prognoses, monitoring en afstemming van therapie”.