Op 7 juni aanstaande (aanvang 13.30 uur) organiseert NEN in Delft een symposium over infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen.

Tijdens deze middag wordt door deskundige sprekers gesproken over een aantal onderwerpen in de keten die van belang zijn voor infectiepreventie. Onderwerpen als wet- en regelgeving en het toezicht hierop komen aan bod, maar ook de richtlijnen en relatie met kwaliteitssystemen.

Met het voorzitterschap in Europa heeft Nederland de internationale aanpak van Anti Microbiële Resistentie (AMR) als prioriteit gesteld. Hierbij speelt infectiepreventie een belangrijke rol.
Infectiepreventie, het voorkomen van het optreden van infecties in de zorg, is een belangrijk wapen in de strijd tegen resistente bacteriën. Het symposium gaat o.a. in op de samenhang van de meerjarenagenda van VWS en de bestaande infectiemaatregelen, ofwel de publieke en private samenwerking op het gebied van infectiepreventie.

Onderwerpen
Tijdens het symposium zullen deskundigen spreken over een aantal onderwerpen die van belang zijn voor infectiepreventie. Onder andere het (overheids)beleid en het toezicht hierop komt aan de orde. Maar ook de veranderingen in het toelatingsbeleid van desinfectiemiddelen wordt besproken en dan gaat het met name over de langere inwerktijd en de nieuwe werkzaamheidsclaims.
Hierna volgt een toelichting over kennisuitwisseling voor desinfectiemiddelen.
Omdat infectiepreventie niet alleen gaat over hulpmiddelen om infecties te voorkomen, wordt hierna ook aandacht besteed aan richtlijnen en de link met kwaliteitssystemen. Afgesloten wordt met een discussie over hoe (internationale) afspraken belanghebbenden kunnen ondersteunen bij infectiepreventie.

Doelgroep
Bent u deskundige infectiepreventie, arts-microbioloog , kwaliteitsfunctionaris, beleidsmaker, fabrikant/leverancier van desinfectiemiddelen en/of anderszins betrokken bij dit onderwerp en wilt u hierover meepraten? Dan ziet NEN u graag op 7 juni.

Deelname en informatie
Kosten voor deelname bedragen Euro 150,– (excl. BTW). Non-profit organisaties of ziekenhuizen betalen Euro 95,– (excl. BTW).

Aanmelden
Programma en aanmelden. Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat NEN Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 309 of e-mail marian.vanloenen@nen.nl.

Bron: NEN